Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A, 29/08/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A: Xin cho chúng con luôn can đảm sống cho chân lý đức tin như ngài, để môi trường bớt đi sự giả dối và Nước Chúa được hiển trị.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 29/08/2020


      

Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống hoàn toàn đúng nghĩa của một vị ngôn sứ chân chính, đích thực, ngài đã hoàn toàn đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa: Ngài đã không sợ hãi, lớn tiếng trước mặt các vua chúa. Ngài đã hiến mạng sống cho công bình và chân lý. Thánh Gioan Tẩy Giả đã vạch mặt chỉ tên mọi người sống bê tha, tội lỗi. Lời rao giảng sám hối và phép rửa cải tà qui chánh, cải hoá nội tâm của ngài đã nói lên một sự thực muôn đời: “Tất cả đều phải sám hối và ăn năn”. Thánh nhân đã không chùn bước trước những thế lực mạnh nhất lúc đó là Hêrôđê. Ngài đã can đảm nói lên việc Hêrôđê cướp vợ của anh mình là Philípphê - nàng Hêrôđia, v.v. Sự can đảm và cương quyết của ngài đã bị cường bạo đè bẹp chỉ vì lời hứa thật đê hèn và thô bạo. Nhưng cái chết của thánh Gioan Tẩy Giả đã minh chứng cho chân lý ngàn đời: “Sự thật sẽ giải phóng tất cả”.

Trong xã hội ngày nay, vì mưu mô thâm độc mà người ta coi thường công lý, bóp méo sự thật, đổ lỗi lòng vòng cho nhau chứ không phục thiện mà nhận lỗi, chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Dám chơi nhưng không dám chịu. Hèn nhát, nhỏ mọn và ích kỷ!

Quả thực, sự thật mất lòng, nhưng không thể không nói; phải là người có đủ bản lĩnh và can đảm mới dám nói ra, bởi vì nói ra có thể bị thù ghét, thậm chí là nguy hiểm. Ai cũng sợ nguy hiểm, nhưng vì sự thật chân chính mà người ta có thể can đảm. Hơn nữa, Thiên Chúa là Đấng luôn thẳng thắn và thật thà, Ngài không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta can đảm bảo vệ chân lý và công lý.

Lạy Chúa, thánh Gioan Tẩy Giả là người dám sống vì Chúa và Nước Trời để làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con luôn can đảm sống cho chân lý đức tin như ngài, để môi trường bớt đi sự giả dối và Nước Chúa được hiển trị. Amen.