Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên A, 19/09/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên A: Chúa không ngại, cũng không khinh chê khi mảnh đất ấy có là sỏi đá hay bụi gai. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và nỗ lực hoán cải không ngừng để làm trổ sinh ân lộc Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 19/09/2020


        

“Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy Lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. Dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay, diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với con người. Cho dù chúng ta là hạng người nào đi nữa, dù là sỏi đá, bụi gai hay đất tốt, Chúa vẫn muốn và vẫn gieo Lời hằng sống vào trong chúng ta để mong sao chúng ta trổ sinh hoa trái tốt lành.
 

Suốt những năm tháng bôn ba ngược xuôi khắp mọi miền đất nước Do Thái để loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu không ngừng diễn tả lòng thương xót và quảng đại của Thiên Chúa Cha cho con người bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Chẳng hạn như Thiên Chúa luôn yêu thương cho mưa xuống ruộng của kẻ lành cũng như kẻ dữ. Thiên Chúa kiên nhẫn để cho lúa và cỏ lùng mọc đến cuối vụ mùa, v.v. và nhất là Thiên Chúa như người gieo giống quãng đại gieo tình thương và ân sủng vào mảnh đất tâm hồn con người dù mảnh đất ấy thế nào đi nữa. Phần còn lại là nỗ lực cộng tác của con người để sinh hoa kết trái.
 

Chúng ta vẫn biết, đất tốt là cơ hội tốt để gieo trồng và hy vọng có mùa gặt bội thu. Nhưng đất bụi gai, đất sỏi đá, dù không lý tưởng cho việc gieo trồng, nhưng nếu con người biết cố gắng cải tạo đất, chắc chắn sẽ có ngày “đất thép thành đồng”. Chúng ta có thể thấy một minh chứng cụ thể cho vùng nông thôn Củ Chi, nơi mà trước đây hàng ngàn tấn bom đạn của quân đội Mỹ bỏ xuống làm hoang phế đất đai. Nhưng nhờ những nỗ lực cải tạo đất không ngừng theo năm tháng của bà con nông dân, ngày nay chúng ta có thể thấy một cánh đồng màu mỡ của Củ Chi.
 

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương yêu và không ngừng gieo vào mảnh đất tâm hồn chúng con muôn vàn ân lộc. Chúa không ngại, cũng không khinh chê khi mảnh đất ấy có là sỏi đá hay bụi gai. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và nỗ lực hoán cải không ngừng để làm trổ sinh ân lộc Chúa. Amen.