Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên A, 24/10/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên A: Thiên Chúa luôn là người Cha quảng đại, đầy yêu thương và luôn kiên nhẫn chờ đón con cái của mình quay trở về đường sự sống mà Ngài luôn hứa ban cho những ai bước theo Ngài. Chúng ta hãy can đảm đứng lên trở về với Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 24/10/2020


Một trong những điều tự nhiên của cuộc sống là khi trồng cây gì, chúng ta cũng đều mong cho nó sớm đơm bông, kết trái. Nhưng nếu nó không mang đến lợi ích gì, thì dĩ nhiên sau nhiều năm kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta cũng sẽ chặt bỏ nó đi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mượn dụ ngôn cây vả không ra trái để nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa chờ mong sự sám hối của con người. Sự chờ mong của Thiên Chúa diễn tả cho chúng ta thấy sự quảng đại vô bờ bến. Ngài không phân biệt ai và không tính toán bất cứ một lỗi lầm nào, dù tội nặng hay tội nhẹ. Điều mong mỏi duy nhất của Thiên Chúa dành cho con người là tấm lòng hoán cải và thay đổi thực sự để quay trở về với đường ngay nẻo chính mà chính Ngài đã mở ra cho con người.

Là Kitô hữu, chúng ta đang bước đi theo con đường chân lý, con đường sự thật và sự sống mà Đức Giêsu đã đi qua. Nhưng rồi có lúc chúng ta lại đi lệch ra khỏi con đường của Đức Giêsu, bởi chúng ta mang nặng những yếu đuối của phận người hay nói cách khác, chúng ta để cho những lôi kéo của dục vọng, những tác động của tiền tài, danh vọng làm cho chúng ta đi lạc xa con đường của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi bị lạc đường như vậy, chúng ta có nhận ra mình bị lạc hay không? Hoặc nếu chúng ta nhận ra mình lầm lạc, chúng ta có can đảm trở về lại với con đường chính dẫn tới đích điểm hạnh phúc hay không?

Thiên Chúa luôn là người Cha quảng đại, đầy yêu thương và luôn kiên nhẫn chờ đón con cái của mình quay trở về đường sự sống mà Ngài luôn hứa ban cho những ai bước theo Ngài. Chúng ta hãy can đảm đứng lên trở về với Chúa.