Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A, 03/10/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên A: Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chọn lấy chính Chúa là nguồn sống đích thực, là nguồn vui vững bền và là sự sống viên mãn cho mỗi người chúng con.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 03/10/2020


 

Sứ điệp đoạn Tin Mừng hôm nay nói đến sự thành công của bảy mươi hai môn đệ. Quả thật, công cuộc truyền giáo của bảy mươi hai môn đệ đạt được nhiều thành quả: chẳng những lời rao giảng của các ngài được nhiều người đón nhận, mà các ngài còn thắng được cả quyền lực Satan. Vì lý do đó, các ngài đã trở về mang theo một tâm trạng vừa vui mừng, vừa hãnh diện. Chính sự thành công của bước đầu đã khích lệ để các môn đệ vững bước theo Chúa hơn, nhưng cũng có thể dẫn các ngài đến chổ tự mãn mà quên rằng tất cả đều có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Nhưng với Chúa Giêsu, Người không nhắm tới thành quả số lượng của công cuộc truyền giáo nơi các môn đệ, nhưng Người muốn nhắc nhở các môn đệ: Các con chớ vui mừng vì ma quỷ phải khuất phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời. Tên các con đã được ghi trên trời có nghĩa là đã thuộc về hàng ngũ thuộc về chính Thiên Chúa, nhờ đó người môn đệ nghe được Lời của Thiên Chúa - Lời mà các tiên tri và bao nhiêu vua chúa trần gian muốn nghe mà không được nghe.

Là người tín hữu Chúa, chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của các môn đệ được thuật lại trong đoạn Tin Mừng hôm nay như là một kinh nghiệm cho chính mình, vì kinh nghiệm của các ngài cũng sẽ là bài học cho mỗi người chúng ta. Để dù trong những thành công hay thất bại, chúng ta điều quy hướng về Chúa, vì không phải công việc hay thành quả từ công việc, nhưng chính Thiên Chúa là niềm vui và hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng ta. Vì ngoài Chúa ra, tất cả niềm vui trần thế đều rất mau qua. Tiền bạc, vật chất rồi cũng qua, địa vị danh vọng cao sang nơi thế trần rồi cũng sẽ mất. Mọi sự sẽ không còn tồn tại, khi chúng ta giả từ cõi đời chóng qua này.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết chọn lấy chính Chúa là nguồn sống đích thực, là nguồn vui vững bền và là sự sống viên mãn cho mỗi người chúng con. Amen.