Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A, 31/10/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXX Thường Niên A: Lạy Chúa, xin uốn nắn tâm hồn chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 31/10/2020


Sống trong xã hội ngày càng tiến bộ, con người tự nhiên muốn vượt lên khỏi những cái tầm thường hiện tại. Họ muốn tìm cho mình một địa vị nào đó để đảm bảo cho cuộc sống; họ ham muốn giàu sang, uy quyền, muốn chiếm cho mình chỗ nhất nơi công hội, tiệc tùng. Nhưng Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay lại đề ra nét đặc thù của Kitô giáo đi ngược với thái độ hám danh và cũng là bài học cho mỗi người, đó là bài học khiêm nhường.

Thật thế, theo Tin Mừng thuật lại, hôm đó Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà một đầu mục nhóm Biệt phái. Nhận thấy ở đó có những thực khách háo hức chọn chỗ nhất, Chúa Giêsu liền nói với họ một dụ ngôn, trong đó Người mời gọi người ta hãy sống khiêm nhường bằng cách chọn lấy địa vị sau chót: “khi anh được mời đi ăn cưới, anh đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng cũng được mời... Trái lại, khi được mời, anh hãy ngồi vào chỗ cuối”.

Thế nhưng, trong thực tế có đôi khi chúng ta “cố tình” tỏ ra khiêm nhường, nghĩa là khi đó chúng ta mang trong mình thói đạo đức giả, ước muốn người khác tôn vinh, đề cao mình nên chúng ta mới làm như vậy, và khi người khác không đề cao mình thì tỏ ra bực tức, chán nản. Đó là lúc chúng ta sống vị kỉ, sống vì bản thân, sống theo ý mình chứ không phải theo thánh ý Chúa. Chính những lúc như thế, chúng ta cần phải đến với Chúa nhiều hơn nữa để ở lại và học với Người bài học khiêm nhường. Chúng ta học được bài học đó trong các đoạn Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu khi làm những phép lạ, Người đã không tự đề cao, tự nâng mình lên hay tự làm theo ý mình, mà tất cả những việc Người làm là vâng theo thánh ý và để tôn vinh Chúa Cha, Nguời quy mọi sự về Chúa Cha.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, dù chúng ta thế nào, làm gì đi nữa thì bài học về sự khiêm nhường vẫn luôn cần thiết với chúng ta. Bài học ấy sẽ đạt được hoa trái tốt nếu chúng ta biết học với Chúa, chính khi chúng ta biết thực hành bài học về sự khiêm nhường, và có tấm lòng hiền hậu như Chúa qua các mối tương quan trong cuộc sống thường ngày; thì chính lúc đó, chúng ta đã được Chúa nâng lên để hưởng hạnh phúc với Người rồi.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết yêu mến mọi người như anh chị em. Và Lạy Chúa, xin uốn nắn tâm hồn chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Amen.