Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A, 14/11/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A: Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì trong lời cầu nguyện và vững tin chắc chắn rằng: Chúa luôn nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, cho dù sự nhậm lời không xảy ra ngay và chúng ta cứ phải lập lại lời cầu nguyện...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 14/11/2020


Do bởi cuộc sống mà chúng ta có rất nhiều lý do để bỏ không cầu nguyện. Thế nhưng có một lý do không chỉ đối với chúng ta ngày nay, mà ngay cả các môn đệ thời Chúa Giêsu cũng nản chí, nản lòng trong việc cầu nguyện đó là, cầu nguyện hoài mà không được nhậm lời. Nhất là chúng ta cho rằng, những lời cầu xin dâng lên Chúa rất đỗi là bình thường và chính đáng: chúng ta không xin cho mình được giàu có, nhưng chỉ xin được dùng đủ; chúng ta không xin trúng số, nhưng chỉ xin cho mình có đủ sức khoẻ để lo lắng, chăm sóc cho những người thân yêu; chúng ta không xin cho mình, nhưng xin cho những cho những người đang gặp đau khổ và bất hạnh được ủi an. Thế nhưng trước những lời cầu nguyện rất đỗi là chính đáng, Chúa vẫn im lặng. Và rồi, chúng ta nghi ngờ về đời sống cầu nguyện của mình. Chính sự im lăng và trì hoãn của Thiên Chúa làm cho đức tin của chúng ta lung lay. Chúng ta nghi ngờ về niềm tin của mình: có thật là có Chúa không? Nếu có Chúa thì có thật Ngài là Đấng quyền năng không? Nếu Chúa là Đấng quyền năng thì Ngài có thật là tình yêu không?

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người quan toà bất chính để khích lệ và mời gọi các môn đệ trong việc kiên tâm cầu nguyện. Dụ ngôn giới thiệu cho thấy một quan toà không giữ lề luật, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì. Trong khi đó, người đến xin ông minh xét lại là một bà goá, người thuộc về một trong ba hạng người thất thế nhất về phương diện xã hội (quả phụ, cô nhi và di dân). Khi nói đến lời cầu xin của một bà goá trước một quan toà bất chính, chắc hẳn thánh Luca muốn cho thấy một tình trạng không thể làm gì được nữa, không có một cơ may nào cho bà goá kia. Chắc chắn ông quan toà bất chính sẽ không để lòng mình mềm ra vì một người đàn bà, phương chi một bà goá.

Tuy nhiên, bà goá nghĩ rằng vụ việc của bà là đúng nên bà kiên trì cầu cứu. Bà kiên trì đến mức lay động đến tính ích kỷ của ông: ông phải minh xét cho bà vì không muốn bị quấy rầy. Như vậy, bằng sự tương phản giữa hai dung mạo, Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy rằng: nếu lời cầu xin bền bỉ đã khiến cho một kẻ bất lương, ích kỷ phải đáp ứng, thì không có lý do gì có thể nói rằng việc cầu nguyện kiên trì với vị Thiên Chúa vô cùng yêu thương và toàn năng lại không được chấp nhận.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì trong lời cầu nguyện và vững tin chắc chắn rằng: Chúa luôn nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, cho dù sự nhậm lời không xảy ra ngay và chúng ta cứ phải lập lại lời cầu nguyện.