Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Lễ Hiện Xuống - Năm B, 29/05/2021

Thứ Bảy Sau Lễ Hiện Xuống - Năm B: Xin cải hóa tâm hồn mỗi chúng con, để mỗi khi nghe lời của Chúa, mỗi người chúng con dám để cho lòng mình được đánh động, hầu hiểu biết và yêu mến Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến bản thân mình để cứu độ chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG - NĂM B

NGÀY 29/05/2021