Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay, 26/03/2022

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm C: Khi kể dụ ngôn này, không những Chúa dạy phải khiêm nhường trong khi cầu nguyện, mà còn muốn chúng ta xét lại thái độ của mình khi cầu nguyện hay khi làm việc lành phúc đức...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY

NGÀY 26/03/2022


 

Hai người với hai tư cách trái ngược nhau được chọn là kiểu mẫu trong dụ ngôn của bài Tin mừng hôm nay: người biệt phái đứng thẳng người cầu nguyện và khoe khoang cái tôi của mình trước mặt Thiên Chúa, còn người thu thuế thì đứng tận đằng xa, đấm ngực và nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Người biệt phái kiêu ngạo cho rằng sự công chính của mình là do việc làm và công đức của mình, mà quên rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng ban ơn thánh hóa để làm cho chúng ta nên công chính, bởi thế chỉ người khiêm nhường  mới được công chính hóa, còn người kiêu ngạo thì không.

 Thật thế, Thiên Chúa ban ơn cho mọi người, nhưng người kiêu ngạo thì lòng họ đã đầy cái tôi nên không có chỗ để đón nhận ơn Chúa. Trái lại, người khiêm nhường cảm nhận được sự yếu đuối bất toàn và trống rỗng của mình, nên sẵn sàng mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn Chúa.

 Khi kể dụ ngôn này, không những Chúa dạy phải khiêm nhường trong khi cầu nguyện, mà còn muốn chúng ta xét lại thái độ của mình khi cầu nguyện hay khi làm việc lành phúc đức. Bởi vì biết bao lần khi cầu nguyện hay khi thực hành các việc đạo đức, chúng ta đã có ý khoe khoang, tỏ ra mình đạo đức hơn người, thậm chí còn có thái độ khinh thường kẻ khác và cho rằng chỉ mình mới xứng đáng giữ những chức vụ quan trọng.

 Lạy Chúa, trong Mùa Chay, Giáo hội nhắc nhở chúng con sửa đổi tâm hồn và cung cách hành xử, và thật lòng trở về cùng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con có được tâm tình khiêm nhường trong khi cầu nguyện, và hết lòng tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, theo gương người thu thuế mà Chúa đã đề ra cho chúng con. Amen.