Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay, 09/04/2022

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Năm C: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta ý thức lại việc sống đạo của mình: có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ vì muốn được hưởng lợi lộc trần gian? Nếu vì giá trị Tin mừng đòi chúng ta phải từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp, liệu chúng ta có sẵn sàng không?

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY

NGÀY 09/04/2022


Chúng ta thường nghĩ, khi nhìn thấy dấu lạ, thì chắc chắn sẽ tin, nhưng bài Tin mừng hôm nay cho thấy, trong thực tế tương quan giữa thấy và tin phức tạp hơn chúng ta tưởng. Thật vậy, khi chứng kiến hoặc nghe kể lại phép lạ chưa từng thấy, đó là anh Ladarô được Đức Giêsu cho sống lại sau khi đã chôn táng trong mồ bốn ngày, có những người tin nơi Đức Giêsu, nhưng lại có những người muốn làm hại Người, đó là các thượng tế và những người Pharisêu đã triệu tập Thượng hội đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta” (c. 47-48).

Nhận định này chắc là đúng về phương diện xã hội và chính trị, các thượng tế và những người Pharisêu đã lựa chọn sự an toàn của mình, của địa vị, của quyền bính, hơn là đặt những câu hỏi liên quan đến đức tin như: Đức Giêsu là ai? Người có đến từ Thiên Chúa không? Thiên Chúa muốn nói gì với tôi, với dân tộc tôi qua ngôi vị và cung cách hành xử của Người? Vì thế, họ đã coi Đức Giêsu là “tên quấy rối” phải tiêu diệt. Thật vậy, “từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu” (c. 53).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta ý thức lại việc sống đạo của mình: có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ vì muốn được hưởng lợi lộc trần gian? Nếu vì giá trị Tin mừng đòi chúng ta phải từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp, liệu chúng ta có sẵn sàng không? Hay có khi nào chỉ vì ghen tức mà chúng ta loại bỏ anh chị em mình như các thượng tế và những người Pharisêu hôm nay đối với Đức Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con loại trừ Chúa khi không sống theo tinh thần Tám mối phúc thật. Chúng con loại trừ Chúa khi chạy theo những thú vui vật chất, khi tôn vinh những gì thỏa mãn ước mơ trần thế của chúng con. Xin thương cứu chúng con khỏi những ràng buộc hư ảo này. Xin Chúa ban cho chúng con can đảm sống giá trị Tin mừng dù có phải thiệt thòi. Amen.