Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên Năm B, 19/06/2021

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên Năm B: Xin cho chúng con cũng biết trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, vì chúng con tin rằng Chúa sẽ đỡ đần cho...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 19/06/2021


Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy khó khăn và cũng đầy lo lắng. Chuyện “cơm, áo, gạo, tiền…” vẫn là mối trăn trở của biết bao gia đình. Chúng ta “đầu tắt mặt tối” mà vẫn không đủ “cơm ăn áo mặc”. Lời Chúa hôm nay lại bảo chúng ta: đừng lo lắng! Vậy, chúng ta hiểu lời dạy của Chúa hôm nay như thế nào?

Chúa Giê-su nói với chúng ta đừng lo lắng cho mạng sống mình: ăn gì, mặc gì, và ngày mai sẽ ra sao, nhưng hãy tin vào sự chăm sóc của Thiên Chúa. Người không chỉ nói lý thuyết suông mà còn chứng minh bằng hình ảnh cụ thể: như chim trời, như bông huệ ngoài đồng, chúng chẳng là gì, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng và để ý đến, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, lẽ nào Chúa không quan tâm!

Mang danh là Ki-tô hữu, nghĩa là có Chúa Ki-tô trong mình, chúng ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, có khả năng yêu mến và có ý chí tự do. Vì vậy, chúng ta có quyền chọn lựa điều tốt để làm và điều xấu tránh xa. “Không ai có thể làm tôi hai chủ... Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được”. Chúa dạy chúng ta “trước hết hãy tìm”, nghĩa là ưu tiên: việc nào trước, việc nào sau. Vậy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài phải là nền tảng và trên hết trong mọi sự lựa chọn của mỗi người Ki-tô hữu.

Hôm nay, mỗi người hãy tự hỏi, từ trước đến giờ đã bao lần vì mải mê kiếm tìm của cải mà chúng ta quên đi việc thờ phượng, kính mến Chúa hay thiếu tình bác ái với anh chị em?

Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con ý thức được việc tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự thánh thiện của Ngài. Xin cho chúng con cũng biết trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, vì chúng con tin rằng Chúa sẽ đỡ đần cho. Amen.