Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Năm B, 19/11/2021

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Năm B: Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng chính Cựu ước để chứng minh niềm tin vào sự sống lại. Người lý luận: nếu Thiên Chúa được xưng tụng là Thiên Chúa của kẻ sống, và nếu Ngài được gọi là Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacop, thì như vậy các tổ phụ này phải là những người đang sống...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 20/11/2021


Khủng bố sát hại những người vô tội để áp đặt niềm tin tôn giáo của mình, một chủ trương như thế tự nó không thể dung hòa với bất cứ một tôn giáo đích thực nào, bởi vì tôn giáo nào cũng chỉ dạy con người ăn ngay ở lành. Xét cho cùng, một chủ trương như thế chỉ có thể là một hành động lợi dụng tôn giáo mà thôi.

Thời Chúa Giêsu, nhiều người cũng có một chủ trương tương tự. Điển hình là những người thuộc nhóm Sađốc được nhắc đến trong Tin mừng hôm nay. Những người trong nhóm này không tin có sự sống lại. Theo họ, niềm tin ở sự sống lại không được minh nhiên nói tới trong luật Môsê, mà chỉ là một diễn dịch sai lầm mà thôi.

Thật ra, đằng sau thái độ chối bỏ sự sống lại đó, còn có một lý do sâu xa hơn. Vào thời Chúa Giêsu, nhóm Sađốc qui tụ những thành phần giàu có, quí tộc và giai cấp tư tế. Của cải trần thế khiến họ tự mãn và như vậy không màng tới chuyện đời hay sự sống lại. Có trong tay mọi sự, thì cần gì một cuộc sống khác nữa. Hơn nữa, những người thuộc nhóm Sađốc lại càng có lý do tự mãn: sự giàu sang phú quí được nhiều người Do Thái coi như một chúc lành của Thiên Chúa, do đó, giàu có đồng nghĩa với lành thánh. Dĩ nhiên, một quan niệm như thế vừa biện minh cho sự giàu có, vừa làm cho con người tự mãn đến độ chối bỏ cuộc sống mai hậu.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng chính Cựu ước để chứng minh niềm tin vào sự sống lại. Người lý luận: nếu Thiên Chúa được xưng tụng là Thiên Chúa của kẻ sống, và nếu Ngài được gọi là Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacop, thì như vậy các tổ phụ này phải là những người đang sống. Nhưng lý chứng tối hậu về sự sống lại mà Chúa Giêsu có thể đưa ra là sự phục sinh của Người. Theo thánh Phaolô: “Nếu kẻ chết không sống lại, thì Chúa Kitô đã không sống lại. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của Người và đức tin của chúng ta cũng trống rỗng”.

Quả thật, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì lòng tin của chúng ta thật hão huyền, và những người đã an nghỉ trong Chúa Kitô cũng bị tiêu vong. Niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh không những nâng đỡ chúng ta trong gian nan thử thách, mà còn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống tại thế này.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến mời gọi chúng con theo Chúa để được vào cõi sống đời đời. Xin Chúa củng cố chúng con trong niềm tin phục sinh, để chúng con luôn tiến bước trong hân hoan và hy vọng. Amen.