Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 22/02/2021

Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: xin thương ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ để chúng con góp phần của mình vào việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa, hầu mang được nhiều người vào hưởng hạnh phúc trong nhà Cha trên trời...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 22/02/2021
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Sau một thời gian khá lâu rao giảng cho dân chúng về Nước Trời, đã đến lúc đúc kết lại thành quả, nên Chúa Giêsu muốn kiểm chứng bằng việc hỏi xem người ta hiểu về Người như thế nào. Xem ra phần đông quần chúng không đáp ứng trọn vẹn sứ điệp của Chúa Giêsu! Và khi đặt vấn đề với các môn đệ, Chúa Giêsu muốn cho họ ý thức về lập trường của chính họ trong tương quan với Người.

Ông Phêrô thay mặt anh em tuyên xưng Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Có thể lúc bấy giờ ông Phêrô chưa hiểu biết hết ý của lời mình nói nhưng đây vẫn là một mặc khải của Thiên Chúa. Nhờ ơn Thiên Chúa, ông Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô và là Con Một Thiên Chúa. Để rồi từ đó, Chúa Giêsu chọn ông làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh của Người, cũng như trao cho ông vai trò lãnh đạo Hội Thánh.
Mỗi người chúng ta, qua bí tích Rửa tội, cũng được thông truyền đức tin mà thánh Phêrô tuyên xưng hôm nay. Qua niềm tin này, chúng ta được mời gọi trở nên những viên đá sống động để xây dựng toà nhà Hội Thánh của Chúa. Và để làm được điều đó một cách trọn vẹn, chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để học biết và gia tăng cảm thức của chúng ta về Chúa Giêsu, can đảm sống đức tin và hăng say giới thiệu Người là Đấng Cứu Độ đến cho anh chị em chung quanh mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng và tin thật Chúa chính là Đấng Kitô và là Người Con chí ái của Chúa Cha. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phêrô, xin thương ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ để chúng con góp phần của mình vào việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa, hầu mang được nhiều người vào hưởng hạnh phúc trong nhà Cha trên trời. Amen.