Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XX Thường Niên A, 17/08/2020

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XX Thường Niên A: Xin giúp chúng con luôn nhìn thấy Chúa trong mọi người và cho mọi người luôn nhìn thấy Chúa nơi chúng con.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 17/08/2020


  

Trong cuộc sống, không ít người trở nên tự phụ, kiêu căng và cảm thấy thành công khi tỏ ra cho thiên hạ thấy mình chiếm hữu được nhiều tài sản vật chất cũng như có địa vị quan trọng trong xã hội. Nhưng đối với những người Kitô hữu đích thực, họ chỉ cảm nghiệm được sự viên mãn và thành công  trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi họ thấy mình đã chấp nhận đánh mất tất cả những của cải đời này vì Thiên Chúa. Tại sao lại như thế? Bởi vì chỉ khi đó, người Kitô hữu mới được hưởng cách sung mãn những điều vô giá là tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, và gia nghiệp trên trời của chúng ta.

Vì thế, với tư cách là một Kitô hữu, khi ta càng mất đi nhiều thứ vì Thiên Chúa, thì ta càng lớn lên trước mặt Thiên Chúa. Và sự sung mãn mà ta cảm nghiệm được không chỉ trong đời sau, nhưng còn ngay ở thế gian này nữa, bởi vì Thiên Chúa trở nên gia nghiệp duy nhất của ta và ta càng trở nên xứng đáng được hưởng gia nghiệp trên Thiên Quốc.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn thấy Chúa trong mọi người và cho mọi người luôn nhìn thấy Chúa nơi chúng con. Amen.