Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A, 09/11/2020

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A: Xin giúp chúng con đừng để mình bị tha hóa, bị tội lỗi xâm chiếm, nhưng chỉ để dành cho Chúa mà thôi. Để ngày sau, chúng con cũng được Chúa cho thân xác chúng con được sống lại với Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 09/11/2020


Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Gioan đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu giận dữ vì những người khác đã biến đền thờ trở nên nơi buôn bán, đổi chác, v.v. Hay nói cách khác là họ đã “mại thánh”. Chúa Giêsu không chấp nhận những hành động trên, nên Người đã làm “cuộc cải cách” để trả lại ý nghĩa thiêng liêng đích thực của việc tôn thờ Thiên Chúa ngự trong đền thờ: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.

Bên cạnh đó, Người còn cho chúng ta thấy đền thờ đích thực đó chính là thân thể Người: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Đền thờ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người.

Từ những lời dạy của Chúa Giêsu trên, mỗi người chúng ta cần ý thức lại thân xác của chúng ta cũng chính là đền thờ để cho Thiên Chúa ngự. Vì, qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên đền thờ cho Thiên Chúa ngự, như lời thánh Phaolô đã nói: “Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao”.

Một khi đã ý thức thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa, chúng ta cần luôn biết giữ gìn sự thánh thiêng của thân xác mình; đừng dùng thân xác của chúng ta để buôn bán, vui chơi, hay là đồ vật thỏa thích cho người khác mà quên mất tính linh thánh thân xác của mình được chính Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính giá máu của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mỗi ngày luôn ý thức thân xác chúng con chính là đền thờ để Chúa ngự, xin giúp chúng con đừng để mình bị tha hóa, bị tội lỗi xâm chiếm, nhưng chỉ để dành cho Chúa mà thôi. Để ngày sau, chúng con cũng được Chúa cho thân xác chúng con được sống lại với Chúa. Amen.