Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm B, 14/06/2021

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên Năm B: Lạy Chúa Giê-su! Sống điều Chúa dạy đâu phải là điều dễ dàng. Xin Chúa thêm ơn cho chúng con, cho chúng con biết yêu chuộng và say mê những lời Chúa dạy bảo...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 14/06/2021


Tin mừng Chúa Giê-su quả là một thách đố cho con người mọi thời; và bài Tin mừng hôm nay cũng là một thách đố cực độ đó.

Thoạt nghe qua, chúng ta nhận thấy thái độ nhún nhường đến yếm thế của người thiện lương trước những gì hung ác. Sự yếm thế đó có khi dẫn tới nhường nhịn cách nhu nhược chăng?

Dù sao cách nói của Chúa Giê-su giúp chúng ta ngày hôm nay không phải là đặt vấn đề lại về những câu chữ hay ngôn từ Người nói, mà là hiểu câu chữ của Người thế nào. Chúng ta không được giảm thiểu ý tưởng mà Chúa đã nói với chúng ta, mọi thời. Vì lời của Người bất di bất dịch, một chấm một phẩy cũng không được tuỳ tiện giải thích cho phù hợp với hoàn cảnh chúng ta.

Cựu ước với Luật Mô-sê đưa ra tiêu chuẩn “tương bằng”, nghĩa là giới hạn sự trả thù quá đáng (một đền một, không hơn). Mục đích của Luật này là muốn chặn đứng bản năng tự nhiên của ta, muốn trả thù hơn cái bị thiệt hại (đền hai thay vì một); Tuy nhiên, tinh thần của Chúa Giê-su trong đoạn này, là muốn mỗi chúng ta bị tước đoạt hết mọi oán hận, không trả thù, không báo oán gì hết. Ôi Chúa ơi, làm sao có thể được! Chúng ta có thể thốt lên cách đầy kinh ngạc như thế. Nhưng, đó là Lời Chúa, không thể khác. Chúa muốn chúng ta sống thế. Đó là Tân ước, là cái mới của Tin mừng. Là điều vượt trên luật cũ, luật của Chúa Giê-su.

Chúng ta sẽ thắc mắc về những điều này trong phạm vi xã hội: rằng những bất công đối với người nghèo thì sao? Rồi những chế độ phi nhân đàn áp những người bất đồng chính kiến? Những chủng tộc mạnh ức hiếp các bộ lạc nhỏ bé, nạn diệt chủng, bất công, bốc lột…? Không lẽ chúng ta phải nhường nhịn đến nhu nhược khiến cho sự bất công leo thang sao? Không, Chúa Giê-su không nói với chúng ta điều đó. Toàn bộ Tin mừng là kho tàng bảo vệ phẩm giá con người.
Người nói điều này với chúng ta như một thái độ nội tâm. Nó mang tính cá nhân nơi tâm hồn mỗi người. Nó mời gọi chúng ta gạt đi bản năng tự nhiên về sự oán hận. Đó là khởi đầu cho sự thanh lọc tâm hồn khỏi mọi thù oán và những ám ảnh bất công.


Lạy Chúa Giê-su! Sống điều Chúa dạy đâu phải là điều dễ dàng. Xin Chúa thêm ơn cho chúng con, cho chúng con biết yêu chuộng và say mê những lời Chúa dạy bảo. Amen.