Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Năm B, 26/09/2021

Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Năm B: Hai môn đệ bực tức vì dân ngoại Samaria không tiếp đón Thầy mình. Nhưng thật không may, các ông nói và muốn làm điều không vừa ý Chúa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các ông đã giải quyết vấn đề hoàn toàn theo tính tự phát của mình...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 28/09/2021


Bao nhiêu ngày tháng Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời, làm nhiều phép lạ và chữa lành nhiều người, Chúa Giêsu giờ trở nên nổi tiếng và Người đích thực là Đấng Mêssia, Con của Thiên Chúa. Các môn đệ của Chúa cũng thừa hưởng từ Thầy của mình những quyền năng đó, cho nên mới nói: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”. Hai môn đệ bực tức vì dân ngoại Samaria không tiếp đón Thầy mình. Nhưng thật không may, các ông nói và muốn làm điều không vừa ý Chúa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các ông đã giải quyết vấn đề hoàn toàn theo tính tự phát của mình.

Các ông là môn đệ của Chúa, các ông được Chúa trao quyền hành; và nếu người môn đệ vừa có quyền lại vừa có khả năng làm điều đó, thì ai có thể sống sót nếu như giải quyết một cách tự phát như vậy?

Nhiều khi chúng ta thường giải quyết một vấn đề theo tính tự phát như thế. Chúng ta quên đi ý Chúa muốn làm nơi chúng ta. Chúng ta quên đi rằng, chúng ta là khí cụ bình an của Chúa. Chúa Giêsu giải quyết bằng cách rất hiền lành, không quở mắng họ, nhưng đi qua làng khác. Người giải quyết vấn đề bằng tình yêu.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống hiền lành. Xin đừng để ý của con lấn át ý của Chúa, nhưng xin cho ý của Chúa luôn thể hiện trong cuộc đời con. Amen.