Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm 04/07/2019

Đức tin và đời sống đạo của người này có thể cứu được người kia. Đó là điều chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Người bại liệt đã được những người thân hay bạn bè đưa đến gặp Chúa Giêsu, và nhờ lòng tin của những người này mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa lành cho anh ta. 
Thứ Năm sau Chúa Nhật XII Thường Niên 
04/07/2019

Mt 9:1-8