Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B, 17/12/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B: Xin cho chúng con luôn biết gắn đời mình vào cuộc sống của Chúa, để Chúa mãi sống trong con và con thuộc về Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B

NGÀY 17/12/2020Qua Trang Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng là con người thật. Người có dòng dõi tổ tiên như chúng ta. Người được sinh ra và thuộc về một dân tộc như chúng ta. Người có cha có mẹ hợp pháp như chúng ta. Thế nhưng, điều vĩ đại hơn cả là Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng Người chính là Thiên Chúa Cứu Độ.

Quả thế, trong bản gia phả mà thánh Mattheu trình bày, chúng ta thấy mọi người sinh ra trong truyền thống Do Thái, được đề cập đến vai trò phụ hệ như là “Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người….”. Nhưng đến đời Chúa Giêsu, thì thánh Mattheu không viết “ Giuse sinh Chúa Giêsu” mà lại viết “ Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô”. Ðiều đó cho thấy Người còn có nguồn gốc là thần linh. Người được nhập thể làm người không theo kiểu loài người nhưng do quyền phép của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Ðức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người thật.

Như vậy, chiêm ngắm gia phả của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được mời gọi sống cuộc sống nối kết với Chúa. Chúa đã chấp nhận kiếp sống nhân loại của chúng ta, là để chung chia cuộc sống khổ đau của chúng ta và đưa chứng ta vượt qua đoạn trường của cuộc sống kiếp người, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ. Như cảm nghiệm sâu sắc của thánh Irênê: Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đến để chung chia cuộc sống chúng con, và đã nâng chúng con lên địa vị cao quí là con của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết gắn đời mình vào cuộc sống của Chúa, để Chúa mãi sống trong con và con thuộc về Chúa. Amen.