Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B, 29/04/2021

Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B: Xin cho chúng con ý thức rằng làm sao để những sứ vụ chúng con thực hiện phải là phương tiện giúp đưa chúng con kết hợp mật thiết với Chúa, để giây phút tương phùng ngày sau đầy hân hoan khi lại được ở kề bên Chúa, Đấng mà chúng con yêu kính tôn thờ...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B

NGÀY 28/04/2021


Chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu cho ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ nam nữ. Và chúng ta bắt gặp hình ảnh của một người thầy khiêm tốn cúi xuống rửa chân các học trò. Để rồi từ đây, Chúa Giêsu trao cho những ai muốn làm môn đệ Chúa một thông điệp: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”.

Từ viễn cảnh đó, Chúa Giêsu dạy bảo cho người môn đệ Chúa hiểu biết về tinh thần phục vụ. Người hạ mình rửa chân cho các ông. Thầy Giêsu khiêm tốn cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Hơn nữa, đây còn là một Thiên Chúa cúi xuống với con người. Chúa Giêsu đã mang lại ý nghĩa đích thực cho hai chữ “phục vụ”: phục vụ như một người tôi tớ, trọn vẹn cho tha nhân.

Xin Chúa cho ngày càng có nhiều người đáp lại tiếng Chúa mời gọi, biết tích cực cộng tác với ơn Chúa để phục vụ anh chị em trong tinh thần yêu thương với những con đường nên thánh phong phú. Cũng xin Chúa cho có những người sẵn sàng cộng tác với Giáo Hội trong việc vun trồng và chăm sóc ơn gọi. Amen.