Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XX Thường Niên A, 17/08/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XX Thường Niên A: Xin cho chúng biết cố gắng mỗi ngày xứng đáng với tình thương Chúa, để mai này được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu với Chúa nơi bàn tiệc Nước Trời.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 20/08/2020


   

Dụ ngôn về vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử mà chúng ta vừa nghe qua đoạn Tin Mừng hôm nay hướng chúng ta đến những ý nghĩa sâu xa: Thiên Chúa khai mở thời Messia, cho Con Một của Ngài nhập thể; gia nhân đi mời khách là các ngôn sứ và các Tông đồ; những người được mời trước đã không thèm đếm xỉa, lại còn làm nhục và giết gia nhân là những người Do Thái; những người được tập hợp lại từ các ngả đường là các dân ngoại và những người tội lỗi, v.v. Như vậy, khi Israel từ khước ơn cứu độ mà Đức Giêsu Kitô mang lại, thì Tin Mừng được loan truyền cho khắp mọi dân nước.

Một chi tiết xem ra có vẻ nghịch lý là khi vua tập hợp những người ở các ngả đường vào phòng tiệc và nhận thấy có một người không mặc y phục lễ cưới liền lên án người đó cách nghiêm khắc! Nếu trong trường hợp một bữa tiệc ở trần gian, thực khách không áo cưới đó có thể bảo rằng mình không thể làm khác được bởi vì đã được mời đột xuất. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, đây là chi tiết dụ ngôn mà qua đó Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta: vua tiến vào phòng tiệc là lúc Thiên Chúa đến phán xét. Một người đã được rửa tội, đã sống và đã được mời tham dự bàn tiệc ân sủng trong Hội Thánh Chúa, thì không thể thưa với Ngài trong giờ chết: con không kịp chuẩn bị áo cưới, con chưa sẵn sàng!

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải luôn sống niềm tin với một thái độ tỉnh thức và sẵn sàng bằng việc chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một người Kitô hữu. Có như thế chúng ta mới hy vọng được hưởng ơn cứu độ mà Chúa đã thương ban.

Lạy Chúa Giêsu chí ái, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương quy tụ chúng con vào đoàn chiên của Chúa. Chúa còn tuôn đổ muôn vàn ân sủng trên chúng con qua đời sống Giáo Hội. Xin cho chúng biết cố gắng mỗi ngày xứng đáng với tình thương Chúa, để mai này được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu với Chúa nơi bàn tiệc Nước Trời . Amen.