Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A, 27/08/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A: xin cho chúng con cảm nếm được niềm vui và hạnh phúc đích thực qua cuộc sống phục vụ, yêu thương và hy sinh mỗi ngày để chúng con luôn hăng say dấn thân cho anh chị em và thế giới này...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 27/08/2020


    

Tin Mừng hôm nay là một bài học quý giá cho những ai đang nắm quyền bính trong tay, cũng như cho mọi Kitô hữu vốn là những người được tham dự vào chức vị vương giả của Chúa Giêsu. Dụ ngôn kể về kẻ trộm và người đầy tớ được liên kết với nhau, để nói lên ý nghĩa của quyền bính: quyền bính thiết yếu là để phục vụ.

Quyền bính là để phục vụ, vì mọi quyền bính đều bởi Chúa mà ra. Con người dù nắm địa vị nào trong xã hội cũng đều là người quản lý mà thôi. Từ sự sống, tài năng, của cải và tất cả những gì con người đắc thủ và làm ra đều thuộc về Chúa. Hình ảnh kẻ trộm đến bất  ngờ để lấy đi tất cả nói lên chân lý ấy. Cái chết là một khẳng định rõ ràng nhất về tư cách quản lý của con người. Không gì ngu xuẩn cho bằng tưởng mình có thể chiếm hữu suốt đời, và mang theo mình những tài sản chóng qua ở đời này.

Nhắc nhở cho con người về tư cách quản lý ấy, Chúa Giêsu cũng mặc khải cho con người thấy được giá trị đích thực của mình. Giá trị ấy chính là phục vụ và phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ, nghĩa là trở thành đầy tớ mọi người. Càng phục vụ, con người càng trở nên cao cả, đó là ý nghĩa câu nói của Chúa Giêsu: “Ai trong các con muốn làm lớn nhất thì hãy làm đầy tớ hầu hạ mọi người, cũng như Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến mạng sống làm giá chuộc nhiều người”.

Giá trị đích thực của con người, sự sung mãn nhân cách và của cải duy nhất mà con người có thể đem theo vào thế giới bên kia, chính là sự phục vụ. “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy đang làm như vậy”. Hạnh phúc và niềm vui đích thực của con người chính là phục vụ, yêu thương và hy sinh quên mình vì người khác.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta điều chỉnh lại định hướng cơ bản trong cuộc sống chúng ta. Đâu là suy nghĩ, thái độ của chúng ta đối với của cải, quyền bính và danh vọng? Đâu là niềm vui đích thực trong cuộc sống mỗi ngày?

Thánh nữ Monica đã sống trọn vẹn nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ với bao vất vả, gian nan và đau khổ trong gia đình để rồi Chúa ban phần thưởng lớn lao là người chồng ngoại giáo ơn trở lại và người con Augustinô ơn hoán cải.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nếm được niềm vui và hạnh phúc đích thực qua cuộc sống phục vụ, yêu thương và hy sinh mỗi ngày để chúng con luôn hăng say dấn thân cho anh chị em và thế giới này. Amen.