Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên A, 17/09/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên A: xin cho chúng con lòng mến Chúa tha thiết, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con luôn biết tín thác, yêu mến Chúa luôn mãi...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 17/09/2020


      

“Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. Lời khẳng định này của Chúa Giêsu là một giáo huấn quan trọng trong việc đón nhận ơn tha thứ. Chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa nhờ vào lòng yêu mến, tin tưởng hơn là chỉ dựa vào những biểu lộ sám hối bên ngoài.

Quả thế, người đàn bà tội lỗi bị người ta xét đoán vì những hành vi bất chính của bà. Thế nhưng khi đến cùng Chúa Giêsu, bà thành tâm biểu lộ lòng mến và sự sám hối tự đáy lòng mình, vì thế bà được Chúa tha thứ. Trái lại, ông Simon
biệt phái, dù người ta có thể nhận xét ông là kẻ đoan chính vì cung cách hiếu khách bên ngoài, hay vì lối sống đạo phô trương của người biệt phái, thế nhưng tội lỗi của ông không được thứ tha, vì lòng mến và niềm tin của ông kém.


Ngày nay vẫn thế, Giáo Hội luôn nhắc nhớ các Kitô hữu những việc cần thiết trong việc xưng thú tội lỗi để được lãnh nhận ơn tha thứ là xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Nhưng khi trong hoàn cảnh cấp bách, không thể đến cùng linh mục để xưng tội, hối nhân vẫn có thể lãnh nhận ơn tha thứ nhờ việc ăn năn tội cách trọn, nghĩa là sự ăn năn tội xuất phát từ lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và dốc quyết từ bỏ tội lỗi, quyết tâm xưng thú tội sớm khi có thể (x. GLGHCG số 1452).


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con lòng mến Chúa tha thiết, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con luôn biết tín thác, yêu mến Chúa luôn mãi. Amen.