Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên A, 24/09/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXV Thường Niên A: Xin thương ban Thánh Thần chân lý đến biến đổi đời sống chúng con để chúng con luôn được trở về với đường ngay nẻo chính của Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 24/09/2020


      

Ca dao Việt Nam có câu: “Người gian thì sợ người ngay, người ngay chẳng sợ đường cày cong queo”. Những người sống ngay thẳng thật thà, chân chính thì không sợ gì; những người sống gian dối, lừa lọc sẽ sợ người ngay thẳng.

Tin Mừng ngày hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy rõ sự đối nghịch trong lương tâm của Hêrôđê khi nghe dân chúng bàn tán đến sự xuất hiện của Chúa Giêsu và ông muốn tìm gặp Người. Tuy nhiên, Hêrôđê ước ao gặp Chúa không phải phát xuất từ sự thành thật hay từ niềm tin chân thành, mà chính vì sợ sự xuất hiện trở lại của Gioan Tẩy Giả. Bởi có người nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy”. Ông sợ là đúng, bởi vì ông đã vì dục tình mà giết chết Gioan, nên trong lương tâm ông không được bình an. Kế đến, ông cũng sợ sự xuất hiện của Chúa Giêsu chiếm đi vị thế quyền lực của ông, nên ông càng lún sâu hơn vào con đường gian dối, tội lỗi của mình.

Trong cuộc sống xã hội hiện nay, chúng ta cũng đừng vì lợi lộc tiền tài, quyền lực và dục vọng mà làm mất đi lương tri thành thật của mình. Thiên Chúa không chấp nhất, không tính toán về những lầm lỗi của con người, kể cả những sa ngã hết sức nặng nề. Điều Chúa muốn là tấm lòng thành thật, sự thống hối ăn năn thật lòng và sự khiêm tốn nhìn nhận tất cả những bất hèn mà chúng ta đã xúc phạm đến Ngài và đến anh chị em của mình, để rồi chúng ta can đảm đứng lên thay đổi cuộc sống của mình, trở về với con đường chân lý mà chính Thiên Chúa đã chỉ dạy cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin thương ban Thánh Thần chân lý đến biến đổi đời sống chúng con để chúng con luôn được trở về với đường ngay nẻo chính của Chúa. Amen.