Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên A, 08/10/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên A: xin cho chúng con luôn vững tin vào sự quan phòng đầy tình yêu của Chúa, để tất cả những gì chúng con cầu xin luôn xứng hợp với thánh ý của Chúa..

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 08/10/2020


        

Ai trong chúng ta cũng ít nhiều kinh nghiệm về việc xin xỏ với cha mẹ của mình; và đương nhiên cha mẹ luôn biết con mình muốn xin gì để cho hay từ khước.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết phải làm gì khi cầu xin. Hãy cứ xin với tấm lòng thành và phải kiên nhẫn sẽ được Chúa nhận lời bởi Người nói: “cứ xin thì sẽ được”.

Quả thực, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót lại không ban cho con cái mình những điều tốt lành khi con cái cầu xin hay sao! Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cầu xin cũng được Chúa nhận lời. Chúa biết trước những gì chúng ta cầu xin. Nhiều khi chúng ta xin mà chưa nhận được bởi chúng ta xin với tà ý; hoặc Chúa đang thử thách để củng cố đức tin cho chúng ta; hoặc Ngài đang có kế hoạch làm điều vĩ đại trên cuộc đời chúng ta nhằm mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy kiên trì cầu xin nếu điều đó là điều tốt lành. Hãy cứ cầu xin với những nhu cầu thực tế của mình nhưng xin theo thánh ý Chúa. 

Có ai chạy đến van xin Đức Giêsu mà phải thất vọng ra về bao giờ. Chẳng hạn như người phụ nữ xứ Canaan cứ theo và van xin Người chữa bệnh cho con gái bị quỷ ám; hay như đoạn Tin Mừng, người bạn quấy rối lúc đêm khuya nài xin mượn cho bằng được bánh để đãi khách và đã được như ý. Sự nài xin khẩn thiết với sự kiên trì ắt sẽ được nhận lời. 

 Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào sự quan phòng đầy tình yêu của Chúa, để tất cả những gì chúng con cầu xin luôn xứng hợp với thánh ý của Chúa. Amen.