Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A, 15/10/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A: Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dùng cuộc sống hiện tại, biết dùng lời nói, thái độ và cách cư xử hằng ngày để người khác nhìn vào mà ngợi khen Cha trên trời...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 15/10/2020


Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi những người thông luật là những người nắm giữ “chìa khoá của sự hiểu biết”, vì họ là những người thông thạo Kinh Thánh và nắm rõ lịch sử cứu độ. Với những kiến thức về Thánh Kinh, về lịch sử cứu độ, thì đúng lẽ họ phải nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ mà các ngôn sứ loan báo và toàn bộ lịch sử cứu độ quy hướng về. Thế nhưng họ không những không tin mà còn xuyên tạc, ngăn cản người khác đến và tin vào Chúa Giêsu. Tồi tệ hơn khi họ còn tìm cách loại trừ Người.

Nơi Chúa Giêsu - một Thiên Chúa yêu thương, Đấng đã nhập thể và đi vào lịch sử nhân loại hầu giải phóng và mang đến ơn cứu độ cho con người. Thế nhưng những xuyên tạc của họ đã bóp méo khuôn mặt của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trở thành kẻ lộng ngôn (x. Lc 22, 70; Ga 19, 7), một tên sách động, xúi dục dân chúng nổi loạn (x. Lc 23, 2.5.14), một tên tội phạm xấu xa hơn cả tên trộm cướp, giết người (x. Lc 23, 18-19; Ga 18, 40).

Các luật sĩ là những người hiểu biết Thánh Kinh và lề luật. Họ được coi là những người lãnh đạo dân chúng vì họ nắm giữ “chìa khóa của sự hiểu biết”. Thế nhưng thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác đến với Thiên Chúa thì ngược lại họ đã “cất dấu chìa khóa sự hiểu biết”. Họ sử dụng sự hiểu biết để ngăn cản người khác đến với Thiên Chúa, bắt người khác phục vụ mình.

Một cách nào đó, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác nhận ra chân lý đức tin. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dùng cuộc sống hiện tại, biết dùng lời nói, thái độ và cách cư xử hằng ngày để người khác nhìn vào mà ngợi khen Cha trên trời.