Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên A, 05/11/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên A: Vậy chúng ta hãy sống xứng đáng là những người con ngoan của Thiên Chúa. Còn nếu thấy mình có nhiều bất xứng, hãy mau quay về với Thiên Chúa để được sống trong tự do làm con cái của Ngài, để được tắm mát trong ân sủng tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 05/11/2020


Hai dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay rất đơn sơ, tới nỗi mới nghe qua, chúng ta thấy nó cũng rất bình thường. Con chiên bị mất thì đi tìm, đồng bạc bị mất thì cũng kiếm. Nhưng chính vì sự tiếp tục sau đó mới làm cho câu chuyện mang đầy ý nghĩa.

Hai dụ ngôn hôm nay cho thấy Thiên Chúa yêu quý con người. Trong tâm trí Thiên Chúa, con người luôn chiếm chỗ nhất. Ngài yêu quý cả những người tốt lành cũng như với những người còn nhiều bất toàn. Với hình ảnh con chiên đi lạc người mục tử đi tìm cho bằng được; hay với đồng bạc bị mất, người phụ nữ thắp đèn tìm cho ra mới thôi. Hành động của Thiên Chúa thật quyết liệt, thể hiện một tình yêu cháy bỏng, Ngài yêu thương ngay khi con người còn là những tội nhân.

Và với những tội nhân mà Ngài tìm về, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ tất cả. Con chiên lạc Ngài vác trên vai một cách vui mừng chứ không phải giáng cho nó một hình phạt bằng cách trói tay chân; hay như đồng bạc tìm được, người phụ nữ sẵn sàng chịu hao tốn để mời hàng xóm đến chia vui. Dụ ngôn cho chúng ta hiểu được niềm vui của Thiên Chúa khi con người sống hoán cải. Niềm vui ấy còn lan cả triều thần thiên quốc.

Vậy chúng ta hãy sống xứng đáng là những người con ngoan của Thiên Chúa. Còn nếu thấy mình có nhiều bất xứng, hãy mau quay về với Thiên Chúa để được sống trong tự do làm con cái của Ngài, để được tắm mát trong ân sủng tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta. Amen.