Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên, 13/01/2022

Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên: Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 13/01/20212


Không ai vừa có được niềm vui lớn lại đem chôn giấu trong lòng. Đây chính là trường hợp của người bị bệnh cùi được Chúa Giêsu chữa lành. Bệnh cùi là căn bệnh vô phương cứu chữa vào thời Chúa Giêsu, nên người bị bệnh cùi rất đau khổ về tinh thần và thể xác. Họ phải mang căn bệnh này cho đến chết. Vì thế, việc được chữa lành bệnh cùi là một niềm vui khôn tả, không thể che giấu được. Như thế, chúng ta hiểu hành động của người bị bệnh cùi được Chúa Giêsu động lòng thương chữa lành. Vì thế, cho dẫu Chúa Giêsu đã ngăn cấm người được chữa lành bệnh cùi không được nói cho ai biết, thì Chúa cũng cảm thông cho người này vì không nghe theo lời ngăn cấm của Chúa.

Người bị bệnh cùi nhận được niềm vui không phải từ một người nào khác, nhưng là nhận được từ chính tình thương của Chúa Giêsu, một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự chờ đợi của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Niềm vui do chính Chúa ban đã làm cho anh ta ra đi loan truyền niềm vui được Chúa ban tặng, và giới thiệu Chúa cho những người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được niềm vui khi nghe Lời Chúa, khi đón nhận Mình Thánh Chúa, khi được Chúa tha thứ tội lỗi, để thúc đẩy chúng con con đảm ra đi chia sẻ niềm vui của Chúa ban cho anh chị em của mình. Amen.