Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên, 20/01/2022

Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên: Suy niệm về những điều Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những động lực thúc đẩy chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có đến với Chúa để chỉ tìm kiếm những sự chữa lành thể lý?

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 20/01/20212


Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta thấy lòng khát khao và yêu mến của dân chúng từ nhiều miền khác nhau đến với Chúa. Đáp lại tấm lòng tin tưởng ấy Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật của họ.

Quả thế, khi chiên ngắm hình ảnh đông đảo dân chúng từ khắp mọi miền của đất Do Thái kéo đến bên Chúa, chúng ta nhận thấy họ có lòng tin mạnh mẽ và đồng nhất. Chúa phải yêu cầu các môn đệ tìm một chiếc thuyền cho Chúa ngồi, để tránh sự chen lấn của họ như khi Chúa giảng dạy. Việc Chúa Giêsu chọn xuống thuyền và cách xa đám đông một chút cũng là một hành động yêu thương. Qua hành động này, Chúa Giêsu giúp họ tập trung vào sứ mệnh sâu xa của Chúa hơn. Mặc dù, Chúa đã làm phép lạ chữa lành vì lòng yêu thương và để thể hiện quyền năng toàn năng của Chúa, nhưng trọng tâm chính của việc Chúa đến trần gian là để dạy dỗ mọi người và dẫn dắt họ vào chân lý trọn vẹn của sứ điệp Tin mừng mà Chúa đang rao giảng. Do đó, bằng cách tách chính mình ra khỏi họ, Chúa mời gọi họ chú tâm lắng nghe Chúa hơn là chỉ cố gắng chạm vào Người vì một phép lạ thể chất. Đối với Chúa Giêsu, lãnh nhận Lời Chúa dạy để sống có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ sự chữa lành thể xác mà Chúa đã làm cho con người.

Suy niệm về những điều Chúa dạy hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những động lực thúc đẩy chúng ta đến với Chúa. Chúng ta có đến với Chúa để chỉ tìm kiếm những sự chữa lành thể lý? Chúng ta có đến với Chúa để chỉ tìm kiếm những an ủi thiêng liêng nhất thời? Hay chúng ta có thực sự đến với Chúa để được lắng nghe những lời dạy đầy uy quyền của Chúa, chính những lời dạy này có sức biến đổi cuộc sống chúng ta cách toàn diện hơn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết tín thác vào Chúa trên con đường hiệp hành của Giáo hội, vì chúng con luôn có Chúa cùng đi và luôn có Chúa dạy dỗ. Và nhờ biết lắng nghe và sống điều Chúa dạy, chúng con sẽ có cuộc sống đích thực hạnh phúc và bình an. Amen.