Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C, ngày 09/12/2021

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm C: Trang Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về một nhân vật được chính Đức Giêsu giới thiệu: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông”, đó là Gioan Tẩy Giả.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C

NGÀY 09/12/2021


Ai trong chúng ta khi bước vào trần gian này đều có một sứ vụ, hay nói khác, mỗi người đều được trao ban một nhiệm vụ, trách nhiệm nào đó để hoàn tất trong cuộc đời.

Trang Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về một nhân vật được chính Đức Giêsu giới thiệu: “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông”, đó là Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả được trao một sứ vụ rất đặc biệt là chuẩn bị dọn đường cho Đấng Cứu Thế xuất hiện. Đó cũng là điều dễ hiểu tại sao ông được xem là người cao trọng nhất trong giới phàm nhân. Bởi ông là người được tuyển chọn, được Chúa viếng thăm ngay khi còn trong bào thai, được trao sứ vụ “tiền hô của Chúa” và là người đầu tiên giới thiệu với dân chúng cũng như các môn đệ của ông về Chiên Thiên Chúa - Đấng cứu chuộc trần gian.

Mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội đều phải thi hành sứ vụ với những nén bạc Chúa trao khác nhau. Người làm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân với những nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều có chung một sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cho mọi người.

Với sứ vụ được trao, chúng ta đã thực hiện ra sao?

Lạy Chúa, chúng con biết mình bất xứng, còn nhiều giới hạn trong những trách vụ được trao. Chúng con biết với sức mình không thể chu toàn, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con biết chu toàn sứ vụ được trao phó cách hữu hiệu nhất. Amen.