Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm B, 05/08/2021

Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm B:  Xin Chúa ban cho chúng con mỗi ngày luôn ý thức cuộc sống của chúng con là thuộc về Chúa. Xin ban cho chúng con luôn ý thức và dám tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Như năm xưa thánh Phêrô đã tuyên xưng.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 04/08/2021


Sau nhiều năm tháng các tông đồ bước theo Chúa Giêsu, các ông đã chứng kiến thấy Chúa làm nhiều phép lạ, được dân chúng tung hô… làm cho các ông vui mừng và hạnh phúc vì “chọn đúng vị Thầy”. Tuy nhiên, các ông chỉ nhìn thấy và cảm nhận dưới góc độ của “con mắt trần gian” mà chưa nhận rõ về “con mắt đức tin”. Chính vì thế, trước khi Chúa Giêsu bước vào con đường khổ giá, chịu chết và phục sinh, Chúa muốn xem các tông đồ nhận ra Chúa Giêsu là ai?

Chúa không hỏi các tông đồ là các con theo Thầy các con có vui không? Các con có cần gì để Thầy chỉ thêm cho không? Hay các con đi theo Thầy các con khổ sở quá? Chúa không hỏi các ông như vậy. Chúa chỉ hỏi các ông một câu đơn giản: "Anh em bảo Thầy là ai?”.

Trước khi hỏi các tông đồ, Chúa Giêsu đã muốn dành cho các ông có thời gian suy nghĩ nhiều hơn nên Chúa đã hỏi người ta bảo Thầy là ai? Đứng trước những nhận xét của người khác, các ông không cần suy nghĩ mà trả lời một cách tự tin, vô tư như: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”...

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Có lẽ lúc này các ông nhìn nhau, cúi mặt vì có thể các ông chưa suy tư, chưa lưu ý đến Thầy của mình nhiều, mặc dù có lần khi Chúa ngăn đe gió biển im lặng các ông cũng có đề cập đến: “Ông này là ai mà ngay cả gió biển phải vâng theo”.

Thật may cho các ông, thánh Phêrô đã thay mặt cho nhóm 12 để trả lời câu hỏi mà Chúa đã đặt ra cho các ông: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Quả thật, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, Người đến trần gian để đem lại niềm vui, và ơn cứu độ cho chúng ta.

Nếu như năm xưa, Chúa Giêsu đã trực tiếp hỏi các tông đồ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, thì hôm nay, qua Lời Chúa, Chúa Giêsu vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta: “Anh em bảo Thầy là ai?”. Mỗi người chúng ta trả lời với Chúa như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con mỗi ngày luôn ý thức cuộc sống của chúng con là thuộc về Chúa. Xin ban cho chúng con luôn ý thức và dám tuyên xưng: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Như năm xưa thánh Phêrô đã tuyên xưng. Amen.