Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm B, 16/09/2021

Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên Năm B: Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con phạm tội, xin thương xót chúng con vì chúng con là những tội nhân...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 16/09/2021


Trong thời đại mà con người đang mất dần cảm thức về tội lỗi, chúng ta tự hỏi con người có cần tới lòng thương xót của Chúa không? Đây là vấn nạn mà ngày hôm nay đang phải đặt ra và tự vấn về chính mình. Điều này xuất phát trước một thực tế là nhiều người ngày nay đang mất niềm tin tôn giáo hoặc là tôn giáo đối với họ cũng như một hệ thống triết thuyết để làm cho con người tốt thôi. Còn lại những thực tại thiêng liêng hay có cần đến Chúa hay không không còn quan trọng. Ngày nay, những dòng tư tưởng này đang ngấm ngầm ăn sâu vào suy nghĩ và cách sống của nhiều người, kể cả những người từng đặt niềm tin tuyệt đối vào tôn giáo. Dần dần, tha hóa, họ coi việc thực hành tôn giáo như chỉ là bổn phận, một thói quen tốt. Sự hời hợt về tôn giáo và mong manh về nhận thức siêu nhiên này ngày nay đang làm tổn thương nhiều người trẻ. Các bậc cha mẹ thường không thể cản được những suy nghĩ lệch lạc và phóng túng mang tính nổi loạn của chúng.

Nhìn từ góc độ Tin mừng hôm nay, khi người phụ nữ tội lỗi khóc dưới chân Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến những gợi ý cho vấn nạn trên đây. Những người Pharisêu đóng vai người hoàn hảo. Họ nhìn người tội lỗi như một mặc định. Và cái gì liên quan tới họ cũng trở nên xấu xa. Cái mà người Pharisêu nhìn thấy chỉ là người tội lỗi, nó không có khả năng phóng chiếu sự tội lỗi đó lên chính họ khiến họ không nhận ra thực trạng của chính mình. Điều này chúng ta nhận thấy thực tế, là có những người họ rất khéo che đậy cái nội tâm trống rỗng và một tâm địa đầy xấu xa bên trong con người mình. Nói khác đi là khả năng thức tỉnh nơi họ đã bị triệt tiêu. Tôn giáo mà như vô thần là ở đây. Tin Chúa mà không cần ơn cứu độ là đây. Tội lỗi mà không cần ơn tha thứ là đây. Họ không cần tha thứ vì họ cho rằng họ không có tội. Vậy thì việc gì cần đến Chúa, cần đến ơn cứu độ cho họ đâu.

Đã một thời luân lý nhà đạo chúng ta hay nói đến tội, nhìn đâu cũng thấy tội… cái nhìn đó đã dần dịch chuyển sang một cái nhìn bao quát hơn: đó là lòng nhân hậu của Chúa. Không phải vì chúng ta có tội mà Chúa mới xót thương và tha thứ, mà là vì bản tính của Thiên Chúa vốn xót thương và đầy tràn nhân hậu. Điều này khiến cho cái nhìn về tội bớt gay gắt nhưng cũng là một nguy cơ làm con người chúng ta càng dễ tha hoá vì cứ nại vào lòng xót thương của Chúa. Đây là một vấn nạn mà chúng ta cùng nhau suy tư.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con phạm tội, xin thương xót chúng con vì chúng con là những tội nhân. Amen.