Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu 05/07/2019

Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì để tình thương và sức mạnh của ơn Chúa được tỏ hiện. Ơn gọi của Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho điều đó.
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIII thường niên

05/07/2019

 
Mt 9:9-13