Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, 08/01/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh: , xin đến trên mỗi tâm hồn chúng con, xua trừ tà thần ô uế là những đam mê thú tính ra khỏi chúng con. Và khi đã được Chúa chữa lành mọi thương tích tâm hồn, xin cho chúng con cũng biết bước theo Chúa, để ca ngợi, rao truyền và thể hiện lòng thương xót của Chúa cho tha nhân...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH

NGÀY 08/01/2021


Chúa Giêsu dành cử chỉ yêu thương chữa lành bệnh tật cho người phong hủi là dấu chỉ yêu thương dành cho những người bất hạnh, đau khổ bị xã hội bỏ rơi. Luca muốn phác họa và nhấn mạnh hành động của Chúa Giêsu đối với người phong hủi là hình ảnh huynh đệ, bác ái, chia sẻ lòng thương xót, ơn tha thứ của Thiên Chúa, xóa tan mặc cảm, ngăn cắt giữa con người với Thiên Chúa, và con người với nhau. Người mời gọi con người luôn sống giới răn yêu thương, biết gần gũi, biết hy sinh, chia sẻ, bác ái, nâng đỡ những người đang lầm than, khốn cùng trong cuộc sống như những người phong hủi năm xưa. Chúa muốn cho người ta thấy những người này sẽ không còn là những phế nhân, không còn bị người đời khinh bỉ, lảng tránh, giúp họ trở lại vẻ đẹp nguyên thủy nơi bản chất con người mà Thiên Chúa tạo dựng.

Từ mẫu gương tuyệt vời về lòng thương xót của Chúa, người Kitô hữu chúng ta, nhất là với một tinh thần loan báo Tin Mừng giữa trần gian này, luôn được mời gọi để sống chứng tá Tin Mừng bằng một cách thức sống động và luôn được đổi mới. Loan báo Tin Mừng cách sống động vì hoạt động của chúng ta luôn được thôi thúc bởi nhu cầu và thao thức của con người; luôn mới, vì chúng ta được mời gọi có cái nhìn của lòng thương xót. Nếu như lề luật được đưa ra để giữ vững kỷ cương, nề nếp, đời sống Kitô hữu còn nhấn mạnh đến lòng thương xót, một tấm lòng đầy trắc ẩn phát xuất từ cảm nghiệm Tin Mừng về Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta hơn cả chúng ta biết tha thứ và yêu thương nhau.

Suy gẫm cuộc sống Kitô hữu qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cảm nhận rằng: Chúa đến thế gian đem yêu thương, hiệp nhất, lòng cảm mến, và bình an, để xóa bỏ căn bệnh phong hủi đang làm hoen ố nơi tâm hồn chúng ta, đó là những lối sống chia rẽ, hận thù, ích kỷ... giữa chúng ta với tha nhân. Người chỉ bảo chúng ta hãy sống đồng cảm, gần gũi, an ủi, cảm thông với nhau, với những mảnh đời bất hạnh, đau khổ, bị xã hội bỏ rơi đang hiện diện giữa giáo xứ, gia đình, lối xóm, và mọi ngõ ngách trên đường phố mà chúng ta gặp mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin đến trên mỗi tâm hồn chúng con, xua trừ tà thần ô uế là những đam mê thú tính ra khỏi chúng con. Và khi đã được Chúa chữa lành mọi thương tích tâm hồn, xin cho chúng con cũng biết bước theo Chúa, để ca ngợi, rao truyền và thể hiện lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Amen.