Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B, 04/12/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B: Xin dạy chúng con luôn sống đức tin. Xin hướng dẫn chúng con để chúng con biết cách gìn giữ đức tin của mình. Xin ban ơn để chúng con càng sống lâu trong cuộc đời, thì càng mạnh tin.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM B

NGÀY 04/12/2020


Hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay, đã bày tỏ lòng tin của mình vào Chúa Giêsu, dù họ không nhìn thấy Chúa bằng mắt thường. Chính nhờ tin, họ thấy Chúa bằng cặp mắt tâm hồn. Nhờ tin, họ kiên trì và can đảm tuyên xưng đức tin một cách công khai. Tuy mù đôi mắt thể lý, họ đã dùng đức tin mà đi tới ánh sáng thật. Hay nói cách khác, có một cách lần tới được ánh sáng một cách thần diệu, đó là đức tin. Hãy đặt đức tin của mình vào Chúa, để có được ánh sáng của Chúa dẫn lối cuộc đời ta.

Đối với chúng ta, trong đời sống đạo, khi nhận ra mình đang mù và mong tìm về ánh sáng đó là những bước khởi đầu rất tốt cho sự hoán cải và sẽ được biến đổi.

Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của hai anh mù khi được nhìn thấy, nhất là cảm nghiệm niềm vui lớn lao của họ, khi họ nhanh chóng nói về Chúa Giêsu cho cả vùng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho mình đôi mắt sáng. Chúng ta hãy luôn trui rèn đức tin của mình để nhờ đó mà luôn biết nhận ra Chúa là ánh sáng duy nhất của đời mình. Hãy sống thật nghiêm túc, sống thật công chính để gìn giữ bản thân đừng bị mù đôi mắt đức tin.

Chúng ta hãy chạy đến với Chúa, xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng ta, để mỗi ngày ta luôn thấy Chúa hiện diện trong mọi sự và luôn hướng tâm hồn về Chúa để thờ phượng và tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con luôn sống đức tin. Xin hướng dẫn chúng con để chúng con biết cách gìn giữ đức tin của mình. Xin ban ơn để chúng con càng sống lâu trong cuộc đời, thì càng mạnh tin. Amen.