Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B, 05/03/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B: xin giúp chúng con luôn có được một quả tim mới, một quả tim nhân từ như Chúa, để chúng con luôn biết yêu mến Chúa, yêu mến những người đang sống xung quanh chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 05/03/2021


Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Luca tường thuật lại cho chúng ta biết “cuộc ứng khẩu” giữa Chúa Giêsu với các thượng tế và người Pharisêu.

Chúa Giêsu chỉ mong muốn một điều là làm cho các thượng tế và người Pharisiêu nhận ra người là Thiên Chúa thật, Người đến trần gian này để đem lại ơn cứu độ không chỉ cho họ mà cho tất cả mọi người.

Để biểu lộ việc đó, Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe dụ ngôn mà trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Trong dụ ngôn đó, một cách nào Chúa Giêsu muốn mặc khải cho họ thấy được ơn cứu độ ban cho con người qua cái chết của Người. Nhưng những thượng tế và người Pharisêu không muốn đón nhận và chối từ Chúa Giêsu. Sự chối từ đó làm cho họ càng thêm cứng lòng tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại được biểu lộ qua Đức Giêsu Kitô.

Thiên Chúa tràn đầy lòng thương xót, Ngài luôn mong muốn con người đón nhận. Nhưng ngược lại, vì sự hận thù, do ảnh hưởng của tội lỗi mà làm cho con người dễ ràng chối từ; cụ thể như các thượng tế và người Pharisêu mà trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe.

Lòng thương xót, lòng nhân từ của Thiên Chúa vẫn đang còn đó, vẫn đang từng ngày Ngài tuôn tràn trên chúng ta, nhưng chúng ta có biết nhận ra hay không? Rồi khi nhận ra tình thương của Thiên Chúa, chúng ta đón nhận hay từ chối?
Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi để tìm ra đâu là nguyên nhân mà tôi lại cố tình chối từ tình thương của Thiên Chúa dành cho tôi? Có phải nguyên nhân đó là do tôi nuôi dưỡng sự hận thù, lòng ghen tỵ, để rồi từ đó, nó làm cho mình chối từ không muốn đón nhận lòng thương xót, tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, cho gia đình mình? V.v.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn có được một quả tim mới, một quả tim nhân từ như Chúa, để chúng con luôn biết yêu mến Chúa, yêu mến những người đang sống xung quanh chúng con. Amen.