Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Thường Niên Năm B, 29/01/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Thường Niên Năm B: Xin cho con luôn biết nhiệt thành đem Lời của Chúa đến cho anh chị em, để Lời Chúa sẽ biến đổi mỗi chúng con nên thánh, giúp chúng con ngày càng nếm hưởng hạnh phúc nước Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 29/01/2021


Chúa Giêsu mở đầu dụ ngôn nước Thiên Chúa bằng việc nông nghiệp để ngay cả người bình dân có thể qua hình ảnh ấy mà hiểu phần nào về nước Trời. Người nông dân gieo hạt lúa giống xuống, người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống ấy cứ âm thầm qua ngày đoạn tháng mà đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đó là một quy luật thiên nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để cho trần gian này. 

Hạt giống Lời Chúa nơi mỗi chúng ta cũng âm thầm mà phát triển như vậy khi chúng ta tận tâm làm việc như một người nông dân. Hãy quảng đại rao giảng Lời Chúa để nước Thiên Chúa được hiển trị. Có câu ngạn ngữ: “Bạn hãy làm hết sức mình, còn Chúa sẽ lo phần còn lại”. So ra, công sức của chúng ta bỏ ra chẳng thấm vào đâu với kết quả thu lại được. Việc làm sinh lợi như thế mời gọi chúng ta có những hành động thể hiện đức tin, dấn thân phát triển cho nước Chúa ngay từ trong cuộc sống của chúng ta. Chính khi chúng ta ý thức từng lời nói, từng hành động nhỏ của chúng ta đều mang tâm thức của một người muốn đem Lời Chúa đến cho anh chị em mình, những hành động nhỏ ấy rồi sẽ mang lại hiệu quả lớn vì chúng ta tin tưởng không phải chúng ta làm, nhưng là Thiên Chúa hoạt động qua mỗi chúng ta là công cụ để Lời Chúa được trổ sinh hoa trái.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhiệt thành đem Lời của Chúa đến cho anh chị em, để Lời Chúa sẽ biến đổi mỗi chúng con nên thánh, giúp chúng con ngày càng nếm hưởng hạnh phúc nước Chúa. Amen.