Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B, 18/03/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B: nhìn lên thánh cả Giuse, chúng ta xin ngài hướng dẫn những người cha trong các gia đình luôn biết sống khiêm nhường, tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa, để mỗi người biết chăm sóc gia đình mình như thánh Giuse trong gia đình Nadarét xưa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 19/03/2021


Hôm nay là ngày lễ trọng mừng Thánh Giuse. Chúng ta cũng đang sống trong Năm Thánh Giuse. Trong Kinh Thánh, Thánh Giuse không nói lời nào. Vậy bằng cách nào mà thánh nhân trở thành mẫu gương cho biết bao hội đoàn, bao gia đình và bao người?

Dù không nói thành lời, nhưng ai cũng thấy cuộc đời của thánh Giuse bên Đức Maria và Chúa Giêsu thật rõ: thánh nhân là con người âm thầm, vững tin và luôn phó thác. Ngài được Thiên Chúa chọn làm “bạn trăm năm của Đức Trinh nữ Maria”. Ngài cũng được trao phó việc chăm sóc Con Thiên Chúa, như một người cha. Quả thực, ngài là một người sống thinh lặng, nhưng lại hiểu biết mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Vậy, trong ngày lễ trọng đại này, chúng ta cùng học theo mẫu gương thánh Giuse. Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá rằng thánh Giuse - một người chẳng được để ý - vẫn hiện diện hằng ngày cách âm thầm kín đáo, để cầu thay nguyện giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta khi gặp khó khăn”. Chúng ta hãy chạy đến cùng thánh Giuse và hãy học với ngài.

Trong xã hội mỗi ngày một phức tạp như hiện nay, chúng ta lại càng phải tìm cho mình một mẫu gương đích thực để học hỏi. Thánh Giuse trong tư cách là một người cha phục vụ gia đình bằng tình thương, tôn trọng và khiêm nhường. Đây chẳng phải là mẫu gương thực tế đó sao! Đức Giáo Hoàng cũng nói: “Thế giới của chúng ta ngày nay cần những người cha”. Thánh Giuse là người cha mẫu mực.

Hôm nay, nhìn lên thánh cả Giuse, chúng ta xin ngài hướng dẫn những người cha trong các gia đình luôn biết sống khiêm nhường, tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa, để mỗi người biết chăm sóc gia đình mình như thánh Giuse trong gia đình Nadarét xưa. Amen.