Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B, 07/05/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B: Xin Chúa ban cho chúng con quả tim, đôi mắt, đôi tai, đôi tay và đôi chân của Chúa, để chúng con can đảm thực thi lệnh truyền yêu thương của Chúa trong niềm tin, lòng mến và sự phó thác...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

NGÀY 07/05/2021