Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XX Thường Niên A, 17/08/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XX Thường Niên A: Xin cho mỗi người chúng con luôn khắc ghi giáo huấn của Chúa trong tâm hồn mình và trung thành thực hiện giáo huấn này trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu đời sống đức tin của chúng con minh chứng thiết thực cho lòng yêu mến Chúa và yêu thương mọi người.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 21/08/2020


    

Câu hỏi của người thông luật về điều răn trọng nhất trong sách Luật Môsê dành cho Chúa Giêsu là một trong những vấn đề các thầy Rábbi của Do Thái giáo hay tranh luận với nhau nhất. Thật chất, họ phân ra 613 điều răn khác nhau, gồm 248 điều phải làm và 365 điều cấm làm. Để rồi các cuộc tranh cãi của họ về điều răn lớn, điều răn nhỏ luôn kéo dài triền miên, bất tận. Họ quá chú trọng vào hình thức bên ngoài, đặt nặng việc làm thế nào để giữ luật mà đánh mất đi ý nghĩa cốt lõi của lề luật, quên mất đi điều gì khiến họ giữ luật.

Điểm độc đáo của Chúa Giêsu khi trả lời câu hỏi của họ là gắn liền điều răn yêu mến Thiên Chúa với điều răn yêu thương tha nhân, làm thành giới răn trọng nhất. Chúa Giêsu muốn hướng họ vào lý do tại sao phải giữ lề luật. Khi con người thấy được tầm quan trọng của mối tương quan yêu thương giữa mình với Thiên Chúa và giữa con người với nhau thì sẽ hiểu được ý nghĩa của lề luật. Chính mối tương quan đó giúp cho con người nhận ra nhu cầu phải tuân giữ luật. Một đứa con trong gia đình sẽ ngoan ngoan và dễ dàng sống theo những nội quy do cha mẹ đặt ra nếu nó cảm nhận rằng cha mẹ luôn yêu thương và muốn điều tốt đẹp nhất cho nó, và đó cũng là cách để nó bày tỏ tình yêu thương, để làm cho cha mẹ vui lòng.

Người Công Giáo chúng ta tuân giữ luật Chúa, luật Giáo Hội không phải vì chúng ta sợ tội, sợ hình phạt. Chúng ta cần hiểu được ý nghĩa của lề luật là làm thăng tiến mối tương quan tình yêu giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Có như thế thì lề luật không còn là gánh nặng, nhưng lại là phương thế để chúng ta được sống hạnh phúc, bình an trong tình Chúa, tình người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết rõ giới răn quan trọng nhất là yêu thương. Xin cho mỗi người chúng con luôn khắc ghi giáo huấn của Chúa trong tâm hồn mình và trung thành thực hiện giáo huấn này trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu đời sống đức tin của chúng con minh chứng thiết thực cho lòng yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.