Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A, 28/08/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXI Thường Niên A: Xin mở mắt chúng con để chúng con luôn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong lịch sử và xin cho chúng con sức mạnh để chu toàn trách nhiệm của mình phù hợp thánh ý Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 28/08/2020


     

Tiệc cưới ngày xưa thường kéo dài nhiều ngày. Đỉnh cao của tiệc cưới là lúc chàng rể đến nhà cô dâu và được các phù dâu đón chào vui vẻ. Văn chương cổ điển nói rằng, đợi khi chàng rể chờ tới lúc nửa đêm mới đến, để làm cho các phù dâu phải cảnh giác đợi chờ.

Dụ ngôn người trinh nữ trong Tin Mừng hôm nay làm nổi bật thái độ tỉnh thức đợi chờ đầy yêu thương, hướng về Đấng sắp đến là Chúa Kitô. Ở đây, Chúa Kitô được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa Kitô ngự đến trong vinh quang vào thời điểm cuối cùng của lịch sử, là điều bất ngờ không ai có thể đoán trước được.

 Các trinh nữ được vào tiệc cưới với đèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các cô trinh nữ khôn ngoan đã lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình, để giữ đèn luôn cháy sáng cho đến khi chàng rể đến, cả khi chàng rể có đến chậm.

Dụ ngôn còn cho thấy trách nhiệm của cá nhân để giữ cho đèn đức tin luôn cháy sáng, là điều không thể thay thế, không thể vay mượn được. Mỗi người phải tích cực sống đức tin của mình. Mỗi người cần đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa để vượt qua thử thách trong cuộc đời, để luôn giữ được đèn đức tin cháy sáng, để luôn sống trong hy vọng và sống theo ánh sáng sự sống, không bị mê hoặc trước những cám dỗ của thời đại trần tục hóa và đầy tinh thần hưởng thụ.
Thánh Augustinô sau khi được Chúa soi sáng trở lại với Chúa đã luôn sống đức tin cách mạnh mẽ để danh Chúa được tỏa sáng, cho mọi người biết hy vọng và đặt tất cả cuộc sống nơi tình thương của Chúa, để trở nên giống những trinh nữ khôn ngoan luôn chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng đón chàng rể là chính Chúa đến cách bất ngờ mà vào dự tiệc cưới muôn đời.

Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con luôn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong lịch sử và xin cho chúng con sức mạnh để chu toàn trách nhiệm của mình phù hợp thánh ý Chúa. Amen.