Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên A, 09/10/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên A: Xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin, đức cậy và đức mến. Để mỗi ngày sống, chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính đời sống của chúng con.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 09/10/2020


         

Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa bằng một công việc cụ thể là Chúa đã chữa lành cho một người bị câm do quỷ câm khống chế. 

Chúa Giêsu đã làm phép lạ một cách rõ ràng, công khai trước mặt dân chúng. Qua phép lạ đó, có nhiều người đã tin vào quyền năng của Chúa, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những người cứng lòng tin, cố chấp, nên đã không thể chấp nhận sự thật cho dù chính mắt họ trông thấy cùng phép lạ đó. Thái độ cố chấp thể hiện qua việc không thể chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Thật nguy hiểm vì một khi đã cố chấp người ta không còn khả năng nhận ra chân lý nữa.

Sự cố chấp ấy, họ không những phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ qua Chúa Giêsu mà họ còn reo rắc, xuyên tạc làm cho dân chúng hoang mang về tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua Chúa Giêsu: “Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ‘Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêeldêbun mà trừ quỷ”.  

Nhìn lại bản thân, chúng ta có bao giờ cứng lòng tin, cố chấp đến nỗi đã từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình không? Và một khi nhận ra sự sai lạc, tôi có biết ăn năn hối cải để xin Chúa tha thứ chưa? Hay tôi lại càng cố chấp giống như những người cứng lòng tin được nói đến trong đoạn Tin Mừng? 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin, đức cậy và đức mến. Để mỗi ngày sống, chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong chính đời sống của chúng con. Amen.