Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A, 16/10/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A: Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết để nỗi sợ làm mất lòng Thiên Chúa định hướng và chi phối đời sống của mình.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 16/10/2020


Sợ hãi là điều luôn gắn liền với người đời sống con người. Thế giới ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều làm cho con người sợ: sợ khủng bố, sợ thất nghiệp, sợ mắc phải bệnh nan y, sợ thực phẩm ướp hóa chất độc hại, sợ hàng nhái hàng giả, v.v. Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy sợ hãi là điều ai trong chúng ta cũng phải đối diện, nhất là người môn đệ của Chúa. Điều quan trọng không phải là làm sao để không còn sợ hãi, nhưng là tôi sợ ai và sợ cái gì. “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”.

Có những nỗi sợ làm cho chúng ta trở nên nhân đạo hơn, thánh thiện hơn. Nhưng cũng có những cái sợ làm cho đời sống của chúng ta trở thành ích kỷ hơn, tội lỗi hơn. Thật vậy, có người sợ mất việc, sợ thiếu thốn, sợ ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi của mình, để rồi cứ làm ngơ trước những bất công và gian dối. Có người sợ làm mất lòng Chúa, để rồi nỗi sợ này định hướng cuộc sống của mình: không sống gian dối, đứng về phía sự thật, lên án những bất công, v.v.

Cái phi lý của con người ngày nay chỉ sợ loài người mà không sợ Thiên Chúa. Người có đức tin vững mạnh có thể chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận làm điều xấu, trái ngược lương tâm, hay phạm tội ác. Họ không sợ một thân xác tàn phế, họ chỉ sợ một lương tâm hoen ố, nhơ bẩn. Họ không sợ loài người trả thù, họ chỉ sợ Thiên Chúa trừng phạt. Ngày nay, tuy chúng ta không có dịp hy sinh mạng sống để chứng minh lòng tin như các thánh tử đạo ngày xưa, nhưng chúng ta có hàng trăm dịp để liều thân bảo vệ lòng trong sạch, có hàng ngàn dịp để liều mạng bảo vệ lòng liêm khiết, thực thi công bằng và tình bác ái yêu thương.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết để nỗi sợ làm mất lòng Thiên Chúa định hướng và chi phối đời sống của mình. Amen.