Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên A, 06/11/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên A: Là người Kitô hữu cũng phải tận dụng hết mọi ơn Chúa ban để sinh ích, vận dụng hết những gì mình có để có thể bảo đảm cho mình sự sống hạnh phúc ở đời sau, đó chính là những việc thiện chúng ta hành động vì tình yêu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 06/11/2020


Người quản lý bị mang tiếng là phung phí tài sản của chủ. Vì thế, chủ quyết định không trọng dụng anh nữa. Ông cho anh một thời gian để thu xếp sổ sách bàn giao lại công việc quản lý. Lúc này đây, anh nghĩ con đường làm quản lý của mình đã hết vì không còn được chủ tín nhiệm. Tuy nhiên, cuốc đất thì sức khỏe không cho phép vì trước giờ anh chưa làm việc đồng áng; ăn xin thì lại sợ bị gièm pha đường đường là tay quản lý của một phú hộ mà cơ sự nào ra nông nổi này.

Nghĩ tới tương lai không mấy sáng sủa, nên nhân lúc còn chút quyền lực trong tay, anh đã quyết định đánh một bước liều. Anh đã tranh thủ tạo sự tín nhiệm nơi các con nợ của chủ theo kiểu “bánh ít đi, bánh quy lại”. Anh đã gọi các con nợ của chủ đến, tìm cách giảm nợ cho họ. Từ một trăm thùng dầu ôliu, nay được giảm một nửa, chỉ còn nợ năm mươi; từ một trăm giạ lúa miến, bây giờ chỉ còn nợ tám mươi giạ. Anh đã giúp họ lúc họ nợ nần, thì hỏi ai mang ơn mà không mong có dịp đền đáp lúc anh sa cơ.

Dĩ nhiên, hành động của anh quản lý bất lương sao qua mắt được chủ. Ông chủ không khen việc bất lương của anh “mượn đầu heo nấu cháo”. Quả là những điều tiếng về anh trước đây quả không phải là không có. Nhưng ông chủ đã khen anh này hành động khôn khéo, biết cách để xoay chuyển tình thế ngay khi còn có thể.

Cuộc sống đời tạm này mang tính chóng qua, thế mà con cái đời này đã nặng đầu vắt óc để tìm cách sinh tồn, huống hồ là đời sống vĩnh cửu, thì người ta cần phải suy tính thế nào để bảo đảm hạnh phúc đời đời cho mình chứ. Chúa Giêsu muốn con cái sự sáng là con cái Thiên Chúa, là người Kitô hữu cũng phải tận dụng hết mọi ơn Chúa ban để sinh ích, vận dụng hết những gì mình có để có thể bảo đảm cho mình sự sống hạnh phúc ở đời sau, đó chính là những việc thiện chúng ta hành động vì tình yêu.