Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A, 13/11/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A: Xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại thật ý nghĩa, sống cho Chúa và cho anh em, sống vì sự sống vĩnh cửu của mỗi người chúng con mai này...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 13/11/2020


 

  Chúng ta vẫn thường nói cuộc sống vô thường. Chữ vô thường này chúng ta tạm hiểu là cái gì đó không chắc chắn về kiếp người. Ta hay áp dụng điều này cho sự sống chết của chúng ta: nay sống mai chết, mọi sự vô thường, không gì chắc chắn. Nguyên lý bất định khoa học và sự vô thường của kiếp nhân sinh nói với chúng ta điều gì?

Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi đến một giới hạn mà không ai muốn đến. Nghĩa rộng của nó đó là ngày tận thế. Nghĩa hẹp của nó là ngày kết thúc kiếp nhân sinh của mỗi chúng ta. Chúng ta không có kinh nghiệm về cái chết, nhưng chúng ta đủ trải nghiệm để biết kiếp nhân sinh này vô thường: nay sống mai chết. Ngày tận thế là cái gì đó ghê gớm, rùng rợn theo mô tả của văn chương Khải huyền. Nó kết liễu mọi thứ bằng cuồng phong, bão tố, động đất, sóng thần, núi lửa… Những điều đó ít khi con người chứng kiến cùng một lúc xảy ra, nhưng chúng ta đủ thông tin để đoán biết sự khủng khiếp nó quét qua nhân loại và nó kết liễu cuộc sống con người. Yếu tố bất ngờ là nó xảy đến ngoài dự đoán của chúng ta. Giống như các môn đệ hỏi Chúa Giê-su: nó xảy ra khi nào?

Cuộc sống chúng ta là một dãy các chuỗi bất ngờ. Nguyên lý bất định cũng giống như tính bất ngờ mà chúng ta không chắc chắn được điều gì. Chúng ta đủ kinh nghiệm để trả lời cho vấn nạn đó. Tuy nhiên, trước sự lo lắng hoang mang của các tông đồ, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách sống bình an trước những thử thách cực độ đó. “Ai lo giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được nó”. Ai ở đâu thì ở đấy, ai làm việc gì thì cứ làm. Vì nó xảy ra ngoài dự đoán của chúng ta nên không phải bận tâm về ngày đó. Cái bận tâm của chúng ta là sống giây phút này thế nào? Chúng ta khư khư lo giữ mạng sống mình hay chúng ta liều mất mạng sống mình vì người khác. Chính điều đó quyết định sự sống còn của cuộc sống chúng ta. Thế nên, giây phút hiện tại và ý nghĩa của nó là chọn lựa sống ý nghĩa của chúng ta hay là cái gì khác?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại thật ý nghĩa, sống cho Chúa và cho anh em, sống vì sự sống vĩnh cửu của mỗi người chúng con mai này. Amen.