Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 09/04/2021

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, thấy Chúa nơi anh chị em của chúng con và trong cả những nhịp sống sinh hoạt hằng ngày của chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

NGÀY 09/04/2021


Trang Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong khi các ông đang đánh bắt cá ngoài khơi.

Chúa đã phục sinh và đã hiện ra với một số môn đệ nhằm củng cố niềm tin cho các ông. Tuy nhiên, dẫu các môn đệ đã lấy lại được một chút niềm tin, lòng can đảm nhưng các ông vẫn cảm thấy đơn độc và lạc lõng, chưa biết phải làm sao để bước theo Thầy. Họ tiếp tục công việc mưu sinh của mình là “đi đánh bắt cá như họ đã từng làm”.

Chúng ta thấy các môn đệ không nhận ra Thầy Giêsu ngay khi Người xuất hiện. Theo lẽ thường, các ông phải nhận ra Thầy Giêsu của mình bởi các ông theo Thầy đã ba năm, đã nghe Thầy giảng dạy, đã chứng kiến phép lạ Thầy làm và nhất là Thầy đã hiện ra vài lần rồi. Quả thực, Chúa Giêsu đang ở với các ông, truyền cảm hứng và chúc lành cho công việc của các ông, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Người, ngoại trừ người môn đệ Gioan.

Là Kitô hữu, chúng ta có luôn nhận ra Chúa Giêsu trong cuộc sống thường ngày của chúng ta không? Hay chúng ta để cho những công việc, những lo âu, toan tính che đậy sự hiện diện của Chúa làm chúng ta không thấy Chúa?

Lạy Chúa, Chúa luôn ở cùng với chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, thấy Chúa nơi anh chị em của chúng con và trong cả những nhịp sống sinh hoạt hằng ngày của chúng con. Amen.