Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay, 11/03/2022

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay Năm C:  Là người môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi ngày sống chúng ta được Chúa mời gọi nên thánh. Một cách cụ thể nhất là chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không thích mình...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY

NGÀY 11/03/2022


 Lời Chúa chúng ta vừa nghe mời gọi mỗi người hãy sống hoàn thiện như Cha trên trời.

Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách nên hoàn thiện đó chính là yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù. Điều này đã được thánh sử Mátthêu ghi lại như sau: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”.

 Chúa Giêsu dạy chúng ta nên hoàn thiện không giống như cách thế con người dạy. Người đời thường yêu những người yêu thương mình và không thích những người làm hại mình. Nhưng Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

 Là người môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi ngày sống chúng ta được Chúa mời gọi nên thánh. Một cách cụ thể nhất là chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không thích mình.

 Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa và anh em. Xin đừng để con nuôi hận thù, thay vào đó, xin giúp con biết tha thứ và cầu nguyện cho những người không thích, cũng như những người đã xúc phạm đến con. Amen.