Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay, 01/04/2022

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm C: Mùa Chay, mùa của hoán cải, chúng ta được mời gọi thay đổi trước tiên cái nhìn của mình. Tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có nghĩa là đón nhận Người, là đi vào cái nhìn của Người, là đánh giá mọi sự bằng chính cái nhìn của Người. Mùa Chay là mùa quay trở lại với anh chị em...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY

NGÀY 01/04/2022


Qua các thời đại, nhiều người đã tốn hao bút mực để viết về cuộc đời Chúa Giêsu. Đối với nhiều người, Chúa Giêsu có thể là một vĩ nhân. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, Chúa Giêsu chính là Con Một Thiên Chúa. Đấng đã được Chúa Cha sai đến thế gian, như điều mà Tin mừng hôm nay nói rõ: "Ta không tự mình mà đến, nhưng có Đấng đã sai ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng ta, ta biết Ngài và ta bởi Ngài và chính Ngài đã sai ta". Tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người chính là nhận ra quyền năng Thiên Chúa thể hiện qua hoạt động trần thế của Ngài. Tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cũng chính là nhận ra giá trị của cuộc sống âm thầm ấy, như một thể hiện của tình yêu Thiên Chúa đối với con người.

Chọn lựa cuộc sống nghèo hèn và sau này tiếp tục sống thiết thân với những người cùng khổ bất hạnh, Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta thấy phẩm giá cao cả của con người. Dù nghèo hèn đến đâu, mỗi người sinh ra trên đời cũng đều có một giá trị cao quý và nhân vị độc nhất trước mặt Chúa. Khi chọn lựa cuộc sống nghèo hèn và chấp nhận cái chết thê thảm nhất, Chúa Giêsu cũng muốn nêu bật giá trị và ý nghĩa của cuộc sống con người: cái nghèo hèn trở nên sự giàu sang, cái mất mát trở thành lợi lộc, cái yếu đuối trở thành sức mạnh mang lại sự sống.

Mùa Chay, mùa của hoán cải, chúng ta được mời gọi thay đổi trước tiên cái nhìn của mình. Tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa có nghĩa là đón nhận Người, là đi vào cái nhìn của Người, là đánh giá mọi sự bằng chính cái nhìn của Người. Mùa Chay là mùa quay trở lại với anh chị em.

Lạy Chúa, xin cho cái nhìn của con đối với mọi người không dừng lại ở những tiêu chuẩn thông thường của người đời, nhưng được mặc lấy ánh mắt tôn trọng, cảm thông, bao dung, tha thứ của Chúa. Xin Chúa ban ơn đổi mới thần trí cho con, để cái nhìn của con về cuộc sống không đóng khung trong những phán đoán thông thường của người đời, nhưng được hướng dẫn bởi những tâm tình tin tưởng, phó thác, lạc quan của chính Chúa. Xin Chúa giúp con. Amen.