Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên Năm C, 25/02/2022

Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên Năm C: Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay là một chỉ dẫn để giải quyết xung đột giữa các bổn phận. Mỗi khi có xung đột nào đó giữa các bổn phận, thì luật Chúa truyền hay điều Chúa muốn được biểu lộ qua luật tự nhiên, bao giờ cũng quan trọng hơn những qui định của loài người...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 25/02/20212


Tình yêu bao giờ cũng hướng đến vĩnh cửu bất diệt. Hôn nhân là một định chế nhằm củng cố, bảo vệ tính vĩnh viễn và toàn diện của hôn nhân. Bằng sự ràng buộc có tính pháp lý, tính vĩnh viễn và toàn diện của tình yêu được đảm bảo hơn. Gia đình cùng với sự chào đời của con cái vốn là một cộng đồng cơ bản của xã hội. Làm sao có thể giáo dục con cái cách tốt đẹp, nếu không có sự ổn định và bền vững trong gia đình. Hơn nữa, trong cái nhìn của Chúa Giêsu, hôn nhân và gia đình có sức đòi hỏi và bất khả phân ly đó chính là vì ý muốn của Chúa mà không quyền lực nào có thể phá vỡ được.

Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay là một chỉ dẫn để giải quyết xung đột giữa các bổn phận. Mỗi khi có xung đột nào đó giữa các bổn phận, thì luật Chúa truyền hay điều Chúa muốn được biểu lộ qua luật tự nhiên, bao giờ cũng quan trọng hơn những qui định của loài người. Môsê cho phép ly dị, nhưng ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nêu bật đặc tính nhất phu nhất phụ và bất khả phân ly của hôn nhân. Có thể trước đây do việc giáo dục chưa hoàn bị, sự nâng đỡ của ơn thánh chưa đầy đủ, Môsê đành cho phép ly dị trong một số trường hợp, nhưng nay với Chúa Kitô, mặc khải đã trở nên trọn vẹn và ơn cứu độ được ban dư dật, do đó, người ta phải mau mắn thực hiện lý tưởng ban đầu của định chế hôn nhân và gia đình, không được nhân danh một số trường hợp cá biệt để đòi xét lại hoặc hủy bỏ qui luật về hôn nhân và gia đình này.

Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ luôn ý thức về tính cách thánh thiêng của đời sống hôn nhân và gia đình, biết cương quyết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, để đem lại hạnh phúc đích thực cho chính bản thân và con cái, bất chấp những áp lực về phía nào. Amen.