Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm B, 09/07/2021

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên Năm B: Ước gì chúng ta hãy theo gương thánh cả Giuse: luôn khôn ngoan trong mọi sự; âm thầm thực thi Lời Chúa và luôn chu toàn sứ vụ Chúa trao một cách hoàn hảo nhất với khả năng của mình...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 09/07/2021


Hình ảnh chiên và sói hay rắn và bồ câu mang ý nghĩa trái ngược nhau. Chiên thì hiền lành, còn sói thì hung dữ; rắn mệnh danh là khôn ranh, xảo quyệt, còn bồ câu thì đơn sơ, hiền lành.

Đức Giêsu dùng những hình ảnh ấy để khuyên dạy các môn đệ trong cung cách ứng xử của kẻ được sai đi làm chứng cho Tin mừng. “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”. Một cuộc mạo hiểm của những môn đệ được sai đi! Dẫu biết có khó khăn, thử thách; biết sẽ gặp sự dữ hơn sự lành; biết sẽ phải hy sinh và thậm chí phải hy sinh mạng sống... nhưng người môn đệ vẫn sẵn sàng lên đường.

Và lời căn dặn của Chúa Giêsu: “vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” nên “anh em phải coi chừng” và hãy “khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu”. Trong sứ vụ, người môn đệ Chúa phải khôn ngoan, cũng đừng lo lắng phải “đối đáp làm sao với kẻ bách hại mình” bởi vì luôn có Thần khí của Chúa ở cùng.

Kinh nghiệm trải qua trong lịch sử Giáo hội, biết bao vị chứng nhân được Thánh Thần soi sáng, đã khôn ngoan trong cách ứng xử để bảo vệ Giáo hội, làm chứng cho chân lý và loan báo Tin mừng cho cả kẻ thù của mình. Hơn hết, điều quan trọng là các vị đã trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Trong bối cảnh khó khăn hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trong cung cách ứng xử của người mang danh Chúa Kitô “hãy khôn ngoan” và trung thành với sứ mạng được trao phó.

Ước gì chúng ta hãy theo gương thánh cả Giuse: luôn khôn ngoan trong mọi sự; âm thầm thực thi Lời Chúa và luôn chu toàn sứ vụ Chúa trao một cách hoàn hảo nhất với khả năng của mình.

Xin thánh cả Giuse cầu cho chúng con. Amen.