Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên Năm B, 13/08/2021

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên Năm B:  Lạy thánh cả Giuse, ngài cũng đã từng cảm nếm những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân với Mẹ Maria, nhưng nhờ phó thác vào sự quan phòng của Chúa và biết sống cho ý Chúa, ngài đã vượt qua mọi khó khăn để kiến tạo hạnh phúc cho gia đình Nagiaret...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 13/08/2021


Trước câu hỏi: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?”, không chỉ khẳng định “không”, Chúa Giêsu còn dạy cho mọi người biết giá trị của hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa. Đó là nội dung của sứ điệp Tin mừng hôm nay.

Quả thế, khi nhắc lại giáo huấn của Thánh kinh: “Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”, Chúa Giêsu muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của định chế hôn nhân mà Thiên Chúa thiết lập. Ý nghĩa nguyên thuỷ của hôn nhân là Thiên Chúa mời gọi người nam và người nữ khi tự do trao ban tình yêu để thiết lập khế ước hôn nhân, là Thiên Chúa mời gọi họ thực thi hai mục đích chính yếu quan trọng. Đó là yêu thương bổ túc nhau để mỗi ngày hoàn thiện hơn và sinh sản giáo dục con cái theo luật Chúa dạy. Để thực thi được hai mục đích chính yếu này, Thiên Chúa đòi buộc đôi hôn nhân phải cam kết giữa hai điều quan trọng của hôn nhân là: một nam một nữ (đơn hôn), và bất khả phân ly (không ly dị).

Đối diện với lời dạy của Chúa hôm nay, không ít người Công giáo lại đặt ra câu hỏi tương tựa: “Tại sao Giáo hội Công giáo không cho phép người ta ly dị?”. Đa phần các thể chế dân sự trên thế giới hôm nay đều đồng thuận cho các cặp hôn nhân được phép ly dị nhau. Và như vậy, người ta sẽ cho là Giáo hội Công giáo bảo thủ, lỗi thời. Thể chế dân sự cho phép người ta ly dị, cũng chỉ là giải pháp tạm thời như Môsê ngày xưa chấp nhận cho dân Chúa. Con người chỉ chạy theo những đòi hỏi tức thời và chiều theo cảm tính tự nhiên. Họ quên đi chiều kích sâu thẳm mà Thiên Chúa đã thiết lập cho hôn nhân. Đòi buộc của sự chung thuỷ trọn đời trong giao ước hôn nhân là nhằm bảo vệ và giúp đôi bạn có thể hoàn thành tốt hai mục đích chính yếu của hôn nhân. Nếu không có sự đòi buộc này, hôn nhân không còn được gọi và trân quý như là một giao ước, trái lại nó chỉ là một hợp đồng, nay còn thoả đáp những điều kiện đôi bên đặt ra thì còn tình nghĩa vợ chồng và khi không còn thoả đáp thì dứt tình dứt nghĩa.

Suy niệm về sự bất khả phân ly trong hôn nhân, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta can đảm sống giá trị tốt đẹp này giữa một xã hội chạy theo hưởng thụ và túc hoá. Hơn nữa, chúng ta nên xác tín rằng, hôn nhân Công giáo còn có một điểm tựa khác vững chắc để giúp đôi bạn thuỷ chung trọn đời là tính bí tích của hôn nhân. Nghĩa là khi nâng hôn nhân của người Công giáo lên hàng bí tích, Chúa muốn đổ tràn xuống tình yêu vợ chồng ân sủng của Ngài. Và nhờ ân sủng này giúp họ thuỷ chung với nhau đến cùng.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì ân ban cao quý mà Chúa đã tuôn đổ xuống tình yêu hôn nhân của con người. Xin cho mỗi gia đình luôn biết yêu quý và cộng tác với Chúa trong ân ban này để bảo vệ đời sống hôn nhân của mình.

Lạy thánh cả Giuse, ngài cũng đã từng cảm nếm những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân với Mẹ Maria, nhưng nhờ phó thác vào sự quan phòng của Chúa và biết sống cho ý Chúa, ngài đã vượt qua mọi khó khăn để kiến tạo hạnh phúc cho gia đình Nagiaret. Xin thánh cả phù giúp cho mọi gia đình biết sống tín thác như ngài. Amen.